"91.000 euro per jaar? Daar bouw je toch zelf een sporthal voor?"

OPPOSITIE STELT ZICH VRAGEN BIJ NIEUW HUURCONTRACT VOOR INFRASTRUCTUUR KTA 1

Jonge basketbalspelertjes in de sporthal van KTA 1.
Foto Bollen Jonge basketbalspelertjes in de sporthal van KTA 1.
De Diestse sportverenigingen zijn weer negen jaar zeker van een dak boven hun hoofd, nu de stad een nieuw huurcontract afgesloten heeft voor de sporthal van KTA1. Maar de oppositie dringt er intussen op aan om na te denken over een eigen stedelijke sporthal. "Als je 91.000 euro huur per jaar betaalt, kan je ook zelf bouwen", klinkt het.

Na een jaar onderhandelen met scholengroep Adite, de eigenaar van de sporthal, heeft het gemeentebestuur een nieuw huurcontract beet. "Zo kunnen we onze verenigingen een zaal aanbieden tot 2026", zegt sportschepen Murat Celik (sp.a). "Hun werking is dus voor lange tijd verzekerd. Het ging om een groot bedrag, en dat is de reden waarom de gesprekken lang geduurd hebben."

Verouderde zaal

De zaal van KTA 1 wordt echter al sinds 1990 door de stad gehuurd, en begint slijtage te vertonen. "De douches zijn aan vernieuwing toe, om gevaar op legionellabesmetting tegen te gaan", knikt ook Celik. "In het contract zijn we overeengekomen dat de stad vijftig procent van de kosten voor de renovatie van die douches zal dragen. De scholen gebruiken die douches nauwelijks, maar onze volleybal- en basketbalclub - die competitiewedstrijden spelen - hebben ze wel nodig. Scholengroep Adite maakt momenteel werk van de aanbesteding. De douches worden in de loop van volgend jaar vernieuwd, net als het warmwatercircuit en de kleedkamers."


De stad zal jaarlijks 91.000 euro huur betalen voor de sporthal. "Veel geld", vindt raadslid Mario Kemps (N-VA). "Bovendien lopen de gedeelde kosten voor de hal ook op. Het wordt stilaan tijd dat de stad zelf een eigentijdse sporthal bouwt." Kemps schuift meteen ook de citadel naar voren als mogelijke locatie. Daar moet wel wat mogelijk zijn mits de hulp van privé-investeerders. "Ooit zal Diest de knoop moeten doorhakken wat sportinfrastructuur betreft", pikt raadslid Christophe De Graef (Open Vld) in. "Voor de opwaardering van de bestaande sporthal op de Warandesite bestaat geen concreet plan. Is de citadel dan een alternatief? We weten al dat daar geen ziekenhuis komt, maar wat kan er dan wel? Hier is totaal geen visie rond."

"Citadel 'ligt open'"

Schepen Celik ziet evenwel geen nieuwe sporthal verrijzen op korte termijn. "De mogelijkheden voor de citadel liggen wijd open", zegt hij. "Eén ervan is 'sport en recreatie'. Een moderne sportinfrastructuur blijft een werkpunt, maar er is vooruitgang. Het inrichtingsplan voor het Oosterlindeveld in Schaffen is goedgekeurd. Er komen op termijn verschillende sportterreinen, met de optie van een kleine buurtsporthal. Maar die vervangt de zaal van KTA 1 niet. Voor de verouderde accommodatie op de Warande wordt momenteel een bestek opgemaakt dat ter goedkeuring voorgelegd wordt op één van de komende gemeenteraden. Een studiebureau maakt tegen 2018 een plan op voor de invulling van die site."