Vrije Basisschool Rooierheide geeft voorbeeld bij kurkenactie

Foto Birger Vandael

Al één jaar is Beweging.net bezig met het inzamelen van kurken. Meer dan één miljoen stuks werden er inmiddels verzameld, wat goed is voor de besparing van 9,5 ton CO². Ook de Limburgse scholen worden dit jaar ingeschakeld bij de inzameling. In de lessen zal er dan ook meer achtergrondinformatie gegeven worden bij de cyclus van kruk als grondstof. De Vrije Basisschool Rooierheide uit Diepenbeek geeft alvast het goede voorbeeld. "Onze klas zal zelf in kleine groepjes van 3 à 4 leerlingen de leerlingen in de lagere klassen van onze school gaan informeren over deze kurkenactie", kondigt meester Danny van het zesde leerjaar aan.


In hun spoor volgden al 5.600 leerlingen van 21 Limburge scholen de actie.


(BVDH)