Parket seponeert zaak-Lode Vereeck, maar universiteit start toch tuchtonderzoek: “ze zoeken de man en niet langer de feiten”

Amper een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 lekte uit dat er klachten waren over mogelijk grensoverschrijdend gedrag.
Eric de Mildt Amper een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 lekte uit dat er klachten waren over mogelijk grensoverschrijdend gedrag.
Er zijn geen bewijzen gevonden van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Open Vld-politicus Lode Vereeck uit Diepenbeek. Het Parket Limburg seponeert daarom de zaak. Opmerkelijk: vijf minuten nadat het Parket het nieuws bekendmaakt laat de Universiteit Hasselt al weten dat er toch nog een tuchtonderzoek volgt. “Blijkbaar is men de man aan het zoeken, en niet langer de feiten,” reageert advocaat Luc Delbrouck.

Toeval of niet maar amper een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 kwamen er plots klachten over mogelijk grensoverschrijdend gedrag door de Diepenbeekse Open Vld-lijsttrekker Lode Vereeck. Hij zou enkele studentes aan de Universiteit Hasselt ongepast benaderd hebben. 

Onvoldoende aanwijzingen

De prof ontkende echter alles, en zette zijn campagne gewoon door. In individuele gesprekken met kiezers gaf hij uitleg over de zaak en benadrukte hij zijn onschuld. Er volgde wel een grondig onderzoek door de federale gerechtelijke politie Limburg. “Uit de resultaten van het onderzoek oordelen we dat er vandaag onvoldoende concrete aanwijzingen zijn van strafbare feiten,” zo laat het Parket Limburg weten. Het dossier wordt daarmee geseponeerd.

“Einde aan deze zware periode”

Zijn advocaat Luk Delbrouck stelt dat er voor Vereeck en zijn familie een einde komt aan een zware periode. “Lode Vereeck is altijd van oordeel geweest dat hem geen strafbare gedragingen konden worden verweten. Hij is opgetogen over het feit dat ook het Openbaar Ministerie na een toch bijzonder grondig onderzoek tot dezelfde conclusie komt. Hij hoopt deze periode nu definitief te kunnen afsluiten. Voor het overige wenst hij zich nu uitsluitend te richten op zijn herstel en de hervatting van zijn professionele activiteiten.” 

“Er is wel veel kwaad geschied”, aldus nog de advocaat. “Er was veel negativiteit in de berichtgeving rond de persoon van Lode Vereeck. Dat heeft ook impact gehad op professioneel vlak. Het is zeer duidelijk dat het een en ander wel degelijk bedoeld was om hem te schaden in het kader van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.” Vereeck wenst voorlopig niet zelf te reageren.

Het is zeer duidelijk dat het een en ander wel degelijk bedoeld was om Lode Vereeck te schaden in het kader van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

Advocaat Luk Delbrouck

Open Vld

Open Vld is op de hoogte van de beslissing van het parket en zal zich intern beraden over wat dit betekent voor de toekomst, zegt de partijwoordvoerder. 

In afwachting van de uitkomst van het onderzoek had Vereeck in overleg met de partij een stap teruggezet uit het partijbestuur en uit de fractievergaderingen van de Senaat.

Wél tuchtonderzoek

De Universiteit Hasselt vindt dat verder onderzoek wél nodig blijft. “Een interne, onafhankelijke tuchtcommissie binnen onze universiteit zal zich nu verder over deze zaak buigen”, zegt rector Luc De Schepper. 

“In 2018 kwamen diverse meldingen over ongepaste contacten tussen professor Lode Vereeck en verschillende studentes. Die gaan we verder tuchtrechtelijk laten onderzoeken”, stelt de rector. “Ze vormen namelijk een ernstige inbreuk op de deontologie en de waardigheid van het ambt van professor. In het bijzonder op de professionele relatie die een professor met studenten moet onderhouden.”

Rector Luc De Schepper van de Universiteit Hasselt.
BELGA Rector Luc De Schepper van de Universiteit Hasselt.

De universiteit wilde eerst het strafrechtelijk onderzoek afwachten. “Het parket heeft nu inderdaad beslist om niet over te gaan tot een vervolging, maar dat betekent dus niet dat er geen tuchtrechtelijk onderzoek kan komen. De resultaten van het opsporingsonderzoek van het parket zullen aan ons dossier toegevoegd worden.”

Sanctie

“Het dossier zal nu overgemaakt worden aan de interne tuchtcommissie van UHasselt. Hierin zitten vertegenwoordigers van iedere faculteit van de universiteit. Deze commissie zal geheel onafhankelijk een onderzoek starten naar de meldingen. Hierna kunnen zij al dan niet een tuchtsanctie opleggen aan professor Vereeck,” besluit de rector. 

Andere belangen

Volgens de advocaat van Vereeck getuigen de stappen van de UHasselt dat er andere belangen spelen. “Het lekken van het onderzoek één week voor de gemeenteraadsverkiezingen was al geen toeval,” aldus Luc Delbrouck. “En net nu het Parket Limburg met een bevrijdend persbericht komt, waarin duidelijk gesteld wordt dat Vereeck niets ten laste gelegd kan worden, komt er plots een tuchtonderzoek. Straffer nog: amper vijf minuten na het persbericht van het parket Limburg heeft de UHasselt al een reactie klaar, en is beslist om een tuchonderzoek te openen. Dat is toch een teken dat men de man zoekt, en niet langer de feiten?” 

Of zijn gedrag misschien dan toch grensoverschrijdend was? Zijn advocaat heeft alvast goede hoop dat ook een tuchtcommissie geen sanctie kan opleggen. “Mijn cliënt is actief op sociale media, en hij is een erg sociaal persoon,” aldus advocaat Delbrouck. “In dat opzicht verschilt hij misschien van de andere proffen. Maar dat is totaal iets anders dan grensoverschrijdend gedrag.” Nog opvallend: over drie jaar wordt Lode Vereeck in Diepenbeek lokaal schepen. Hij wordt dan bevoegd voor Financiën, Economie en... de Universitaire Campus. 
13 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Luc Desmet

  Jony, hij was al in ziekteverlof he om andere redenen. Dit heeft niks te maken met een mogelijke schadevergoeding. Ziek zijn, een riant ambtenarenloon als prof blijven krijgen en campagne blijven voeren (voor een partij die nota bene ziekteverlof wil beperken): dat is sollen met belastingsgeld. En nee, ik ben geen socialist. Ik ben de privéleges van sommigen moe.

 • Roger Geens

  Ik hoop dat zijn raadsman de nodige bewijzen kan verzamelen om de nodige schadevergoeding te eisen .Deze man is voor miljoenen euro's beschadigd .

 • Yves Pinoy

  Waarom een tuchtonderzoek na het gerechtelijk onderzoek? Professoren die voor rechter gaan spelen? Waar zit de logica? Voor uitspraken van twaalf jaar geleden? Natrappen is het woord dat hieronder reeds gevallen is en dat is het juiste woord.

 • Jan Voet

  De man is dus niet schuldig. De bijkomende acties van de universiteit echter zouden wel een juridisch staartje kunnen krijgen. Indien zij ter ver zouden gaan lijkt dit eerder op een vorm van pestgedrag.

 • jony debt

  Veel jaloerse reacties vanuit duidelijk socialistische kant. Deze man heeft karakter getoond door toch verder te doen met zn campagne. Hij heeft de tijd die hij noodgedwongen kreeg goed gebruikt. Zijn loon als ambtenaar dient als een kleine schadevergoeding.Hopelijk kan hij de schuldigen een koekje vaneigen deeg geven.