Heel wat werken op komst

In Diepenbeek wordt er de volgende jaren flink gewerkt aan het rioleringsstelsel. "Momenteel is 26 procent een gescheiden stelsel, als al deze werken uitgevoerd zijn is dat 45 procent. Bovendien pakken we hiermee ook de wateroverlast aan", zegt schepen van Openbare Werken Jos Leroi (CD&V).


"In de zomer van 2017 start men in de Sint-Jans- en Kloosterwijk. Later staan ook nog wijk Rozenberg, 't Reitje, Bijenberg en Misenberg op de planning. In alle projecten zal ook de weginfrastructuur vernieuwd worden. In totaal wordt hiermee ongeveer 10 miljoen euro aan subsidies naar Diepenbeek gehaald."