Te weinig inspraak in mobiliteitsdiscussie

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN DEURNE

De E313 ter hoogte van Rivierenhof. Zo goed als elke partij pleit voor een ondertunneling.
De Scheirder De E313 ter hoogte van Rivierenhof. Zo goed als elke partij pleit voor een ondertunneling.
In het Toekomstverbond, het akkoord dat overheden, administraties en burgerbewegingen over de Antwerpse mobiliteit sloten, wordt met geen woord gerept over een overkapping of ondertunneling van een stuk van de E313. Liggen ze in het district niet wakker van fijn stof en geluidsoverlast?

"De E313 moet tussen het rondpunt van Wommelgem en de Ring ondertunneld worden, en dus niet overkapt", zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). "In het Toekomstverbond zijn nu afspraken gemaakt over de overkapping van de Antwerpse Ring én de (mogelijk ondergrondse) aanleg van de A102 (de ringweg van Ekeren tot Wommelgem die het doorgaand verkeer rond de stad moet leiden, red.). Als er dan toch gewerkt en gegraven moet worden, waarom legt men dan niet ineens dat korte stukje E313 van een kleine kilometer in Deurne onder de grond? Hier ligt een enorme opportuniteit."

Lawaaihinder

Sekeris droomt van een grote groene zone boven de ondertunnelde E313. "Op die manier zouden Deurne-Noord en Deurne-Zuid eindelijk verbonden zijn. De impact voor het leefmilieu voor ons district gaat enorm zijn. Dan spreek ik niet alleen over het fijn stof, maar vooral ook over de lawaaihinder. Ik woon op de Turnhoutsebaan en ook daar worden wij dagelijks geconfronteerd met het geluid van de snelweg."


In Deurne bestaat over de partijgrenzen heen consensus over de ondertunneling van de E313. Het district bracht er al unaniem advies over uit. Nochtans vond de lokale N-VA-afdeling het project eerst te duur en te tijdrovend.


"Het doet me deugd dat de N-VA intussen haar kar heeft gekeerd", zegt Frank Geudens, fractieleider van oppositiepartij sp.a. "Ik probeer al jaren druk te zetten op Vlaanderen door zoveel mogelijk voorstanders van de ondertunneling te vinden. Ik heb het project bijvoorbeeld ook al aangekaart in de provincieraad. Jammer genoeg zei de gedeputeerde van N-VA me koudweg dat het buiten de bevoegdheid van de provincie valt. Op dit niveau had ik toch wat meer engagement verwacht. Nochtans vind ik dat de provincie een belangrijke rol kan spelen eens dat de ondertunnelde E313 een feit is. Ik vind dat de vrijgekomen ruimte aan het Rivierenhof moet gehecht worden. De provincie beheert dat park en doet dat prima."


Geudens vindt dat Deurne te weinig inspraak krijgt in de hele Antwerpse mobiliteitsdiscussie. "Deurne wordt door alle niveaus vergeten. En dat terwijl ons district bijna 80.000 inwoners telt. Neem de actiegroepen zoals Ringland. Zij leveren zeer goed werk, maar toch lijken hun ideeën steeds te stoppen bij de grens met Borgerhout. Maar wees gerust: wij, als sp.a, zullen altijd luid blijven pleiten voor de ondertunneling van die lawaaierige en vervuilende autoweg waar tienduizenden inwoners onder lijden." (BJS)