Rivierenhof krijgt make-over

INVESTERING VAN 3,5 MILJOEN IN SPEELTUIN EN SPORTINFRASTRUCTUUR

De voorbereidende werken voor de nieuwe korfbalvelden zijn al gestart.
Foto RV De voorbereidende werken voor de nieuwe korfbalvelden zijn al gestart.
Het Antwerpse provinciebestuur investeert 3,5 miljoen euro in een make-over van zijn provinciaal domein Rivierenhof in Deurne. Er komt een nieuwe speeltuin aan het kasteel Rivierenhof en zowel in de oostelijke als westelijke zone komt nieuwe sportinfrastructuur voor de korf- en voetbalclubs van het park.

Er zijn grote plannen op til voor het Rivierenhof in Deurne. In 2009 al maakte het Antwerpse provinciebestuur een masterplan voor het Rivierenhof op waarbij de sportclubs uit het midden van het park naar de zijkanten zouden verhuizen. De verhuis van de clubs komt op termijn ten goede van de recreatieve oppervlakte voor de parkbezoekers, centraal in het park. Want waar de clubs verdwijnen, komt groendomein vrij. "Nu ligt die centrale as vol met sportvelden", legt verantwoordelijk provinciaal gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) uit. De verhuis verhoogt de bereikbaarheid van de clubs en houdt zoveel mogelijk auto's uit het centrum van het park.

Geen versnippering

"We zorgen zo voor een betere parkeersituatie en geven het centrum van het park terug aan jonge en minder jonge bezoekers die willen wandelen, spelen of rusten", gaat Peeters verder. "We kiezen resoluut voor twee sportconcentraties, in plaats van de huidige versnippering." Voorlopig blijft alleen korfbalclub Riviera op zijn huidige plek, in het midden van het park. Maar die club zou op korte termijn plannen hebben om te fusioneren met een ploeg uit de buurt en zal zelf het Rivierenhof verlaten.

Clublokalen

Concreet verhuizen korfbalclubs ATBS en AKC van het centrum van het park naar de westelijke zijde van het park (kant Turnhoutsebaan). Daar zijn de voorbereidende werken ter hoogte van de Parklaan reeds begonnen. Beide clubs krijgen nieuwe clublokalen en velden die vanop parking West eenvoudig te bereiken zijn. Ook voetbalclub Rapid krijgt een nieuwe kantine naast het kunstgrasveld dat al werd aangelegd in de oostelijke zone (kant Ruggeveldlaan).


"We hebben lang onderhandeld met alle clubs en zijn tot een ontwerp gekomen waar alle partners hun akkoord over hebben gegeven", gaat Peeters verder. Deze zomer start de provincie met de aanleg van de nieuwe korfbalvelden en de bouw van de drie nieuwe clublokalen voor de clubs en hun honderden leden. Afhankelijk van het verloop van de werken zouden de clubs in de tweede helft van 2018 kunnen verhuizen. Op termijn zullen de bestaande clublokalen worden afgebroken. "Natuurlijk pas na de verhuis van de clubs."


De provincieraad pompt ook 450.000 euro in een nieuwe grote speeltuin ter hoogte van het Kasteel Rivierenhof, die dringend aan vervanging toe is. Dat geld zal ook gebruikt worden om de oude tennisvelden achter het kasteel af te breken. "Na de heraanleg van de Jezuïetendreef en de nieuwe brug is dit het laatste stukje van de puzzel om dit deel van het Rivierenhof te doen schitteren."