Nieuwbouw voor Het Vliegertje maakt landing tegen september 2018

De kinderen volgen samen de eerstesteenlegging.
Laenen De kinderen volgen samen de eerstesteenlegging.
Schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) heeft gisteren samen met driehonderd leerlingen van basisschool Het Vliegertje in Deurne de eerste steen gelegd van hun nieuwe school.

Hanata en Stig hadden de eer om die eerste steen samen met de schepen te plaatsen. De andere leerlingen hadden per klas een eigen baksteen versierd. "Het zou fijn zijn als we elke steen op een zichtbare plaats in het gebouw zouden kunnen integreren. Volgens mij moet dat wel lukken, maar ik denk dat die bouwvakkers daar meer verstand van hebben dan ik", lachte directeur Peter Wintraecken.


De kleuters en leerlingen van de lagere school zullen na de werken dezelfde speelplaats delen. Er komt heel wat groen en zij zullen zich kunnen uitleven op loopbruggen, avonturenpaadjes, in een amfitheater, een zandbak en een sportzone. Daarnaast komen er per kleuterklas ook aparte kleine koertjes die afgebakend zijn van de grote speelplaats.

Schepen Marinower en Hanata hanteren samen het truweel om de mortel aan te brengen, terwijl Stig toekijkt.
Laenen Schepen Marinower en Hanata hanteren samen het truweel om de mortel aan te brengen, terwijl Stig toekijkt.

Buurtbewoners

Ook voor de buurt is de bouw van de school erg belangrijk. De sporthal zal polyvalent ingezet worden. De buren zullen er na de schooluren gebruik van kunnen maken.


De nieuwe school zal klaar zijn voor de start van het schooljaar 2018-2019 en plaats bieden aan acht kleuterklassen en twaalf lagere schoolklassen. "Die uitbreiding is noodzakelijk, want tegen 2020 verwachten we 11.000 nieuwe jongens en meisjes die leerplichtig zullen zijn. We willen iedereen een plek kunnen bieden, daarom moeten we vandaag deze inspanningen leveren", zei de schepen. (ADA)

Stedelijk Onderwijs / RV