Sierens legt eed af als nieuwe schepen

Elsie Sierens (49) heeft de eed afgelegd als nieuwe schepen van Destelbergen. Ze vervangt Yves De Lausnay, die op 19 maart overleden is. Elsie Sierens is van opleiding licenciate Germaanse filologie en licenciate bedrijfscommunicatie. Ze krijgt als schepen de bevoegdheid over sport & recreatie, afvalbeheer en leefmilieu en feestelijkheden.


Elsie Sierens is getrouwd met Kris Moreels en moeder van Robin (21), Lauren (18), Helen (15) en Quinten (13). Ze was sinds 2011 bestuurslid bij Open Vld en sinds 2012 afdelingsvoorzitter. In 2013 werd ze gemeenteraadslid Open Vld, nadien fractievoorzitter en voorzitter commissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden. (IND)