Groene karakter nog meer in de verf zetten

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN DESTELBERGEN

Destelbergen is een groene gemeente in de rand van Gent. En dat willen de bewoners ook graag behouden. Komt het landelijke karakter onder druk?

"Wij hebben vijf grote verkiezingsthema's: een dynamische gemeente - zinvolle sport, recreatie en vrijetijdsbeleving in een groene, kwaliteitsvolle leefomgeving", zegt Elsie Sierens (Open Vld). "Het open en groene karakter van onze gemeente moet niet enkel bewaard, maar ook verstevigd te worden. In de voorbije legislatuur hebben wij onze banden met onder andere Natuurpunt en het Regionaal Landschap aangehaald. Zo willen wij werk maken van een uniforme uitstraling van onze natuurgebieden met fiets- en wandelroutes. Wij zetten eveneens in op fietsbruggen die de toegankelijkheid met andere steden en gemeenten vergemakkelijken. In ons woonbeleidsplan leggen wij eveneens de nadruk op het gezond evenwicht tussen wonen, werken, mobiliteit enerzijds en natuur, landschap, milieu anderzijds."

"Die open ruimte moeten we in stand houden, samen met landbouwers, natuurverenigingen, recreanten, waterbeheerders en private eigenaars", stelt Carolien Ongena (CD&V). "We ijveren ook voor de uitbreiding van het natuurgebied De Damvallei en voor een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Schelde die de twee natuurgebieden verbindt. Ook willen we meer ruimte voor volkstuintjes, want tuinieren brengt mensen samen", aldus schepen Ongena.

"We denken dat de opmaak van een degelijk 'Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen', waarbij waardevolle park-, bos- en natuurgronden als groenzone worden (her)bestemd", zegt Marieke Kindt (sp.a/Groen). "We moeten als gemeente ook nadenken over de ondersteuning en financiering van Natuurpunt in de aankoop en beheer van natuurgebieden. Een mooie troef is een verbinding van de Damvallei, Scheldevallei en Gentbrugse Meersen via de fietsers- en voetgangersbrug en we zijn voor het behoud van de getijdenwerking op de Schelde. Bouwen en verbouwen binnen de woonkernen zou voorrang moeten krijgen en in nieuwe verkavelingen moet er altijd een publieke groene ruimte zijn."

(DVL)

Fietsen in het groen: Destelbergen wil haar landelijke karakter nog verder versterken.
Didier Verbaere Fietsen in het groen: Destelbergen wil haar landelijke karakter nog verder versterken.



Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.