Bestuur Destelbergen wil mening inwoners via #watbeliefteru9070

Het schepencollege Destelbergen geeft inwoners inspraak in het beleid.
Didier Verbaere Het schepencollege Destelbergen geeft inwoners inspraak in het beleid.

Het gemeentebestuur van Destelbergen werkt aan haar meerjarenplanning, maar wil haar inwoners hier flink in betrekken. “Op die manier creëren we ook een groter draagvlak voor onze plannen. We werken momenteel ook aan een herstructurering van de adviesraden”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). Onderzoeksbureau Public Minds start voor het bestuur het project #watbeliefteru9070 op.

Vragenlijst

Via het participatietraject #watbeliefteru9070 zoekt de gemeente uit welke thema’s inwoners belangrijk vinden en wat volgens hen beter kan. Onderzoeks- en adviesbureau Public Minds stelde een vragenlijst op en stuurt deze begin juni naar 1.400 willekeurige bewoners op zoek naar meningen en advies.  

Gesprekstafels

In een tweede stap worden op basis van de aangereikte antwoorden de verschillende thema’s verder uitgediept in gesprekstafels op donderdag 19 september om 19.30 uur in het Jeugd- en Gemeenschapscentrum, Koedreef 7 in Destelbergen. “Alle resultaten van de enquête en de Participatiestudio neemt het bestuur vervolgens mee in de opmaak van het nieuwe meerjarenplan dat tenslotte in december zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad”, besluit burgemeester Sierens.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Benedict Verbrugge

    Participatiestudio nadat er eerst wat mensen subtiel uitgeschakeld worden.