Werken dorpskern naderen einde

De gemeente hief al twee maanden geleden het glas op de dorpskernvernieuwing, maar door omstandigheden liepen de werken alsnog uit. Als alles goed aat zou het einde van de werken nu wel voor zeer binnenkort zijn. Ondertussen zijn de voetpaden afgewerkt en momenteel worden de fietssuggestiestroken in beton gegoten. Als de weersomstandigheden mee zitten zou het asfalt op vrijdag 2 februari gegoten moeten zijn. Anders schuift alles nog een weekje op. (VDI)