Van eigen affiche tot kiezen in stemhokje

KINDEREN MOGEN IN BASISSCHOOL MIKADO WÉL STEMMEN

De kinderen mochten hun stem in echte stemhokjes uitbrengen.
VDI De kinderen mochten hun stem in echte stemhokjes uitbrengen.
Hoezo, kinderen mogen niet stemmen? Op zondag 14 oktober geven mama en papa dan wel het goede voorbeeld, maar in basisschool Mikado blijven ze niet achter. Na een kiescampagne voor hun eigen kinderparlement mochten de leerlingen gisteren hun bolletje rood kleuren in echte stemhokjes.

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van basisschool Mikado stellen al jaren hun eigen kinderparlement samen, maar dit keer staken ze alles in een heus verkiezingsjasje. "Uiteraard met een knipoog naar de gemeenteraadsverkiezingen", vertellen juf Liesbeth Vandendriessche en zorgcoördinator Sofie Devos. "Ze horen en zien er via hun ouders of de media van alles over, maar weten er eigenlijk bitter weinig van. Daarom hebben we dit jaar onze eigen verkiezingen gehouden, waarbij leerlingen zich kandidaat konden stellen en een eigen campagne voeren. Bedoeling was hen de beginselen van onze democratie bij te brengen, maar ook om hun ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid te stimuleren."


Begin september mochten geïnteresseerde leerlingen zich kandidaat stellen. Een dertigtal kinderen deed dat en begon aan hun kiescampagne. Ze ontwierpen allemaal een affiche met een goede slogan. Lars en Lowie vliegen er op hun affiche letterlijk in. De een poseert in een vliegtuigcockpit, de andere heeft zijn eigen toestel getekend. "Ik zou graag willen dat we 's middags in de refter vijf minuten langer mogen praten", vertelt Lars.

Leerlingen Finn, Lars en Lowie bij hun verkiezingsaffiches.
VDI Leerlingen Finn, Lars en Lowie bij hun verkiezingsaffiches.

Campagne

"Ik hoop dat veel kinderen er ook zo over denken. We kregen ook de kans om aan de schoolpoort campagne te voeren en onze ideeën voor te stellen. Anderen overtuigen is wel niet altijd even simpel." Medeleerling Lowie ziet het nobeler en roept op zijn affiche op om meer fruit op school te eten. Wat verderop ook beloftes om muziek op de speelplaats te draaien, meer afvalbakken te plaatsen of sfeerverlichting aan te brengen.


"Het ene idee is uiteraard realistischer dan het andere, maar in de echte politiek gaat het er ook zo aan toe", glimlacht juf Liesbeth. "Eén jongen wilde zelfs potloden uitdelen aan andere kindjes als ze op hem zouden stemmen, maar we hebben hem toch moeten uitleggen dat dit niet kon. Ook andere regels, zoals hoe je geldig stemt of wat het stemgeheim is, legden we op een bevattelijke manier uit."

Stress

De eigenlijke verkiezing vond gisteren plaats in Oeselgem. Daar mochten 87 kinderen 10 kandidaten verkiezen. In Markegem gebeurt dat volgende week. De gemeente leende daar vier stemhokjes voor uit. Er was oeen echte stembus om hun brief in te deponeren.


Leerlinge Kyra De Smyter was een van de kandidates die haar stem mocht uitbrengen én ook verkozen raakte. "Ik had al veel over verkiezingen gehoord, maar door er nu ook aan deel te nemen is alles veel makkelijker te begrijpen", zegt ze. "Ik had veel stress, maar de juf zegt dat dat normaal is. Ik hoop mijn beloftes in het parlement waar te kunnen maken."