Is verbindingsweg het antwoord?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN DENTERGEM

Op deze locatie komt er binnenkort een verbindingsweg.
VDI Op deze locatie komt er binnenkort een verbindingsweg.
Het zwaar verkeer in Dentergem is een oud zeer. Bij de aanleg van een kmo-zone komt er een verbindingsweg die soelaas moet brengen, maar het Agentschap Wegen en Verkeer zegt dat die weg weinig zal uithalen.

Koenraad Degroote (Eendracht): "Deze legislatuur werd al een serieuze ingreep gedaan door de bochtverbredingen hoogte van het kruispunt aan De Kortekeer. Verder kan het maar de goede kant opgaan met de aanleg van de verbindingsweg. De hele bevolking smeekt om die weg. Het zou al te gek zijn moesten wij nu met andere maatregelen komen aandraven. Laat ons eerst die weg aanleggen."

Weg met wegversmallingen

Stefan Bonné (Focus8720): "Het klopt dat wegversmallingen en asverschuivingen slechts een beperkte impact hebben op de snelheid en soms tot ongewenste en zelfs gevaarlijke situaties leiden. Focus8720 wil op termijn zoveel mogelijk van deze constructies definitief verwijderen en vervangen door een systeem van trajectcontrole op de invalswegen en in de dorpskernen, inclusief bij de schoolomgevingen van bijvoorbeeld Wakken en Dentergem. Dat is niet goedkoop, maar als het huidige bestuur bereid is om miljoenen euro's in een verbindingsweg in Dentergem te pompen waarvan elke studie heeft aangetoond dat die weg niets zal veranderen, kan er ook wel wat budget worden vrijgemaakt voor trajectcontroles." (VDI)