Groen licht voor verkaveling Kapellestraat

De plannen voor een nieuwe verkaveling met 65 woningen van projectontwikkelaar Jan De Brabant in de Kapellestraat is goedgekeurd. Het schepencollege heeft de aanvraag goedgekeurd. Het gaat om bouwgrond naast de wijk Ter Plancken op een terrein van 2,7 hectare. Het project zorgde her en daar voor protest omdat er een bos oude populieren voor wijkt. Een buurtbewoner deelde ook een flyer rond om de vrees voor een verkeerstoename te uiten. "Die zaken zijn ons ook ter ore gekomen en we gaan daar ten gepaste tijde een oplossing voor uitdokteren", verzekert burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). "We hebben ook reeds samengezeten met enkele mensen uit de buurt om hun bezorgdheden door te nemen. Eens de eerste huizen gebouwd worden gaan we kijken hoe we de verkeersafwikkeling daar optimaal kunnen laten verlopen." (VDI)