222 nieuwe woningen op komst

PLANNEN VOOR TWEE GROTE VERKAVELINGEN IN DE PIJPLIJN

Projectontwikkelaar Jan De Brabant aan zijn bouwgrond in de Kapellestraat.
Foto VDI Projectontwikkelaar Jan De Brabant aan zijn bouwgrond in de Kapellestraat.
Projectontwikkelaar Jan De Brabant plant 65 woningen in de Kapellestraat in Wakken. Op de site van voormalige brouwerij Riva in Dentergem is er nog eens plaats voor 85 woningen. In totaal komen er de komende jaren 222 woningen bij.

De gemeenteraad gaf onlangs zijn fiat voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Dentergem Centrum. Naast de realisatie van een KMO-zone betekent dat ook groen licht voor een woonzone met 85 kavels net boven het kruispunt van de Wontergem- en Gottemstraat. "De gronden zijn eigendom van de bvba Riva Invest", vertelt burgemeester Koenraad Degroote (N-VA). "Zij moeten nog bepalen of ze de gronden zelf ontwikkelen of die gaan verkopen. Voor de zomer zou daar zekerheid over moeten zijn."

Eind april

Een tweede groot project zit nog in de pijplijn, maar het schepencollege buigt zich eind april over de aanvraag. Volgt er een goedkeuring, dan mag projectontwikkelaar Jan De Brabant van start gaan met de bouw van een nieuwe verkaveling van 65 loten. "Het gaat om bouwgrond naast de ook al recente wijk Ter Plancken in de Kapellestraat op een terrein van 2,7 hectare, waar een aantal oude populieren staan", verduidelijkt hij. "We beginnen te bouwen aan de straatkant en ik schat dat de huizen er in een tiental fases zullen staan. Er komt groepswoningbouw met huizen in dezelfde stijl. Die groep bomen verdwijnt, maar we voorzien andere groenzones binnen de nieuwe woonzone."

Bezwaren

Het openbaar onderzoek is afgerond. Er zijn evenwel bezwaren, maar hoeveel wil de gemeente niet kwijt. Er circuleert alvast een anonieme brief in de buurt. "Om dit project te kunnen realiseren verdwijnen er populieren", schrijft een tegenstander van de nieuwe verkaveling. "We krijgen een grote hoeveelheid vervuilende wagens in de plaats. Auto's die door de nu al drukke kleine straten zullen rijden.


De nieuwe wijk wordt namelijk voorzien van een enkele in- en uitrit". Jan De Brabant weerlegt beide argumenten. "De bomen zijn in niet al te beste staat meer", klinkt het. "Bovendien zal het met de verkeersafwikkeling geen zo'n vaart lopen. Verkeer richting Dentergem zal eerder via de Ommegangstraat dan door Ter Plancken rijden en wie het centrum van Wakken wil bereiken, gaat de andere kant uit."

Bevolkingsaangroei

De voorbije vijf jaar werden er in Dentergem zes bouwprojecten goedgekeurd. Daarvan zijn er er al 137 woningen gebouwd en zitten er nog eens 72 in de pijplijn. Als ook het project van De Brabant groen licht krijgt, komen er straks 222 woningen in de gemeente bij. Volgens berekeningen van de milieudienst zou dat op termijn moeten leiden tot een bevolkingsaangroei van 628 personen. Dentergem telt vandaag 8.499 inwoners.