Zeelsebaan weer tijdelijk open voor alle verkeer

Geert De Rycke
De Zeelsebaan in Grembergen, die een volledige heraanleg staat te wachten, gaat weer tijdelijk open voor alle verkeer. De heraanleg zal immers pas na het bouwverlof beginnen.

De voorbije maanden vonden langs de Zeelsebaan en op de Steenweg van Grembergen werken aan de nutsleidingen plaats. Het waren voorbereidingen voor de make-over die de Zeelsebaan krijgt. De drukke weg tussen Dendermonde en Zele krijgt, tussen het Grootzand en het Kleinzand, veilige fiets- en voetpaden, meer groen, een ventweg voor beter doorgaand verkeer en een gescheiden rioleringsstelsel.

In de Steenweg van Grembergen zijn de effectieve riolerings- en wegenwerken momenteel volop bezig aan. Aansluitend zou de Zeelsebaan zelf aan de beurt komen. “Maar met het bouwverlof voor de deur is er beslist om die fase uit te stellen tot erna”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “Daardoor kan de Zeelsebaan de komende weken volledig open gesteld worden voor het verkeer.”

Op vrijdag 26 juni zal de signalisatie in de loop van de dag verwijderd worden. Vervolgens is de Zeelsebaan weer berijdbaar in beide richtingen voor alle verkeer. De omleidingsweg langs Kleinzand en Leugestraat wordt dan opgeheven. De precieze datum waarop de riolerings- en wegenwerken op de Zeelsebaan weer heropstarten, zal later kenbaar worden gemaakt. Dat is voorlopig voorzien voor eind augustus of begin september.

Eens de werken weer starten, zal de Zeelsebaan volledig afgesloten zijn in beide richtingen. Plaatselijk verkeer moet dan een omleiding volgen via de Leugenstraat en Kleinzand. “Om sluipverkeer in omliggende straten te vermijden, worden er drie knips voorzien op strategische plaatsen”, zegt Dierick. “Dat moet ook de fietsveiligheid verhogen in deze straten.”