Yenthe zorgt voor viergeslacht

Foto Repro GDR

Bij de familie Quatretemps-Maes-Leys is er een viergeslacht te vieren. Yenthe Quatretemps-Maes werd op 17 november 2015 geboren en vormde zo na mama Lovely, grootmoeder Annick en overgrootmoeder Marie-Théreise de vierde vrouwelijke generatie.


(DND)