Werken Zeelsebaan laten zich voelen in omgeving: sluipverkeer in Bakkerstraat en vrachtwagens ondanks verbod door centrum

Fietsersbond vraagt extra maatregelen in open brief

Ondanks een tonnageverbod rijden vrachtwagens toch door het centrum van Grembergen.
Geert De Rycke Ondanks een tonnageverbod rijden vrachtwagens toch door het centrum van Grembergen.
De werken op de Zeelsebaan in Grembergen die recent gestart zijn in het kader van een herinrichting van deze drukke weg, laten zich voelen in de omgeving. In die mate zelfs, dat de Fietsersbond er een open brief aan het schepencollege over schrijft, met de vraag om extra maatregelen. De Bakkerstraat gaat gebukt onder sluipverkeer van honderden voertuigen en te veel vrachtwagens rijden toch nog door het centrum, Leugestraat en Kleinzand ondanks het aangeduide tonnageverbod.

De Zeelsebaan mag zich binnen heel afzienbare tijd aan een herinrichting verwachten. In voorbereiding van die werken, vinden nu al aanpassingen aan de nutsleidingen plaats. Daarvoor zijn verkeersmaatregelen uitgezet, met eenrichtingsverkeer over één rijvak in de rijrichting van Dendermonde en een omleiding voor het verkeer dat richting Zele moet. Dat moet vanaf de Grembergenbrug verplicht het centrum van Grembergen in. Voor vrachtwagens geldt daar een tonnageverbod, zodat die een langere wegomlegging buiten Grembergen moeten volgen.

“Helaas wordt dit tonnageverbod voor vrachtwagens in het centrum niet consequent nageleefd”, stellen ze bij de Fietsersbond, samen met de bewoners in Grembergen, vast. “Er zijn te veel vrachtwagens die de verbodstekens negeren. Er zijn wel degelijk dagelijkse inspanningen van de politie, maar het probleem blijft. Het is stresserend wanneer je als ouder met je kind naast zo’n tientonner moet fietsen, naar de school in de Leugestaat bijvoorbeeld.”

De signalisatie werd nog uitgebreid, omdat ze op diverse plaatsen niet genoeg zoden aan de dijk bracht.
Geert De Rycke De signalisatie werd nog uitgebreid, omdat ze op diverse plaatsen niet genoeg zoden aan de dijk bracht.

En daar komt dan nog eens sluipverkeer van honderden voertuigen bij. Dat laat zich vooral voelen in de Bakkerstraat. “Wij merken een grote toename van sluipverkeer in het eerste deel van de straat, vanaf het Grootzand tot de Leugestraat, maar ook in de Reynoutstraat”, zegt voorzitter Pier Tielens. “Deze twee straten zijn erg smal en het vele verkeer veroorzaakt veel lawaai, drukte en fijnstof voor de bewoners en heel wat hinder en gevaar voor de vele fietsers.”

1.400 voertuigen in plaats van 600

Dat het hier niet gaat om een subjectief gevoel, kan de Fietsersbond bewijzen. “Er hangt immers een elektronisch telraam in de Bakkerstraat dat verkeerstellingen uitvoert”, zegt Jacques Dewulf. “Dat registreert meer dan het dubbele aantal voertuigen tegenover ‘normale’ dagen. We komen uit op een gemiddelde van 1.300 tot 1.400 voertuigen tegenover 600 gewoonlijk. Dubbel zoveel voertuigen komen overigens van Dendermonde dan van Zele. Duidelijk sluipverkeer dus om de omleiding niet te moeten volgen.”

Voor de Fietsersbond is het overduidelijk dat de huidige verkeersmaatregelen tegen het sluipverkeer onvoldoende zijn. “De Bakkerstraat en Reynoutstraat, Leugestraat en Kleinzand worden zo een onaangename en gevaarlijke buurt”, klinkt het. “Met alleen maar borden ‘enkel plaatselijk verkeer’ komen we er duidelijk niet.”

De Fietsersbond dringt niet alleen aan op dringende extra maatregelen naar aanleiding van de werken, maar op permanente ingrepen voor de leefbaarheid in de Bakkerstraat en de verkeersveiligheid daar. “Vorig jaar stuurden de bewoners een petitie naar het schepencollege om het wonen en de mobiliteit in de straat te verbeteren”, zegt Tielens. “95 procent vroeg toen om een zone 30 en/of een fietsstraat. Ook een eenrichtingsstraat werd als mogelijkheid gezien, maar dan enkel als de snelheid zou beperkt worden tot 30 kilometer per uur. Het schepencollege antwoordde toen dat de voorstellen ‘ten gepaste tijde zouden onderzocht worden’. Volgens ons zijn dit wel degelijk gepaste tijden.”

Extra inspanningen

Schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V) benadrukt dat, samen met de lokale politie, inspanningen geleverd worden om de hinder te beperken en de veiligheid voor alle weggebruikers te garanderen. “Omdat we zelf vaststelden dat de signalisatie voor het zwaar verkeer onvoldoende duidelijk was, zijn er extra borden bij gezet”, zegt ze. “De Mechelsesteenweg en de Noordlaan kregen extra tekstkarren zodat het voor zwaar verkeer zeer duidelijk is waar ze niet mogen rijden. En de politie doet extra controles. Aan de Bakkerstraat is extra signalisatie gezet om duidelijk te maken dat er in het stuk tussen Leugestraat en Grootzand enkel plaatselijk verkeer mag komen en geen doorgaand verkeer. We stellen wel vast dat er inderdaad meer voertuigen rijden, maar de snelheid er wel beduidend lager ligt dan voorheen.”

Dierick gelooft niet in eenrichting in de Bakkerstraat. “Omdat dit vaak voor hogere snelheden zorgt en sluipverkeer dan een andere weg zoekt, terwijl ook de omliggende wegen allemaal woonstraten zijn die ook al meer verkeer slikken”, klinkt het. “De politie zal ook nog eens met een professioneel toestel tellingen uitvoeren in de Bakkerstraat. Sowieso houden we de situatie samen met de politie goed in de gaten. Er is uiteraard hinder, maar als iedereen zich aan de regels en aan de omleiding houdt, dan zouden we al een grote stap vooruit zijn.”

Geert De Rycke