Vervuilde grond verstoort heraanleg

PROBLEMEN MET WERKEN AAN VERKEERSOMGEVING VPK

Een aannemer is begonnen met de uitgraving en afvoering van de vervuilde grond.
Foto Geert De Rycke Een aannemer is begonnen met de uitgraving en afvoering van de vervuilde grond.
De heraanleg van de verkeersomgeving van papierfabriek VPK in Oudegem mag dan eindelijk na jaren starten, de planning wordt al meteen danig in de war gestuurd. Oorzaak is een hoop vervuilde grond naast de Dender.

Na jaren plannen maken, onderhandelen en vertraging oplopen, kon in mei dit jaar eindelijk de heraanleg van de verkeersomgeving van papier- en kartonproducent VPK starten. De herinrichting is nodig om het zwaar verkeer uit de woonstraten rond het bedrijf te halen, zodat de leefbaarheid verhoogt. Ook de verkeersveiligheid in de buurt moet beter. Het project voorziet een nieuwe omleidingsweg langs de spoorlijn en Dender, een nieuwe toegang voor VPK, vernieuwing van de Hunnenbergstraat en herinrichting van het kruispunt van Oudegemsebaan met de Hoogtestraat.

Problemen

Ondertussen zijn nutsleidingen aangepast. Alle beplantingen en struiken in de zone tussen VPK en de Dender werden gerooid. De teelaarde werd afgegraven en tijdelijk gestockeerd voor hergebruik op de werf. Maar voor de start van de rioleringswerken duiken problemen op. "De aannemer deed een verkenning om de toestand van de grond in te schatten en de uitgraving van de weg voor te bereiden", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Een belangrijk deel van de grond naast de Dender blijkt vervuild met afval. Dit heeft een impact op de kosten voor afgraving, uitgraving en afvoer van de vervuilde grond. Er is extra onderzoek door het studiebureau en de erkende bodemsaneringsdeskundige nodig." De timing en fasering van het project moet dan ook aangepast worden. "De aannemer zal wel de rioleringswerken in deze zone al uitvoeren", zegt Dierick. "De uitgegraven grond wordt ter plaatse gestockeerd voor het verder onderzoek. De effectieve aanleg van de weg naast de Dender moet wel wachten tot de onderzoeksresultaten bekend zijn."

Vooropgestelde timing halen

De riolering naast de Dender moet tegen 21 juli een feit zijn. De aannemer zorgt in die tijdspanne ook voor de nieuwe weg naast het kerkhof. Na het bouwverlof zal de vernieuwing van de paden op de begraafplaats beginnen, zodat die tegen 1 september rond zijn. Daarna kan een afzonderlijke aannemer starten met de hervorming van het perk van de oud-strijders. Fietsers kunnen nadien op de spoorwegbrug via een nieuwe afritconstructie naar de Oude Heirbaan rijden om vervolgens via een nieuwe fietsweg naast de spoorlijn de Oudegemsebaan te bereiken. "Als dit klaar is, kunnen de werken tussen de spoorlijn en VPK starten", zegt Dierick. "Die kunnen dan uitgevoerd worden zonder dat de fietsers in de werkzone moeten rijden. Hopelijk kan aansluitend op die fase meteen de uitgestelde aanleg van de weg naast de Dender beginnen. Daarna is het de beurt aan de omgeving van de Hoogtestraat. We hopen alsnog de vooropgestelde timing van een dik jaar te halen."