Vervallen site wordt sociaal woonproject

OUDE SITE AVEVE MAAKT PLAATS VOOR ACHT APPARTEMENTEN

Tom Bogman van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn aan de oude Aveve.
Foto GDR Tom Bogman van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn aan de oude Aveve.
De verlaten site van de vroegere Aveve in de Lambroekstraat in Oudegem krijgt een nieuw leven. Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn zal er een nieuw sociaal woonproject realiseren met acht appartementen.

De site van 'den Boerenbond', aan de Lambroekstraat in Oudegem, ligt er al een hele tijd verlaten bij. De uitbaters van de Aveve beslisten jaren geleden al om hun activiteiten in dierenvoeders en producten voor land- en tuinbouw stop te zetten. De oude boerderij van waaruit de bedrijvigheid geregeld werd, stond dan ook leeg. Het pand stond al geruime tijd te koop. Zonder resultaat.


Maar daar komt nu verandering in. De raad van bestuur van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn zette zopas het licht op groen om de verlaten site 'Boerenbond' aan te kopen en er een sociaal woonproject op te realiseren. De ideale ligging van het perceel heeft daar alles mee te maken. "Deze site ligt op amper één kilometer van de dorpskern van Oudegem", zegt Carine Verhelst, directeur van Volkswelzijn. "Dat wil zeggen dat toekomstige bewoners dus vrij dicht bij mogelijke voorzieningen als winkels en openbaar vervoer wonen."

Kleine gezinnen

Bedoeling is om in de nabije toekomst acht appartementen op de site te bouwen. Die zullen bestemd zijn voor alleenstaanden en kleine gezinnen. "Het is een bewuste keuze om voor deze doelgroep te bouwen", vertelt Verhelst.


"Door het toenemend aantal alleenstaanden in onze maatschappij wil Volkswelzijn inspelen op deze stijgende woonvraag. Een kleinschalig en lokaal woonproject moet tegemoet komen aan de lange wachtlijsten die er zijn. Door bij te bouwen, kunnen meer mensen een sociale woning krijgen en worden wachtlijsten kleiner."


Volkswelzijn wil zo snel als mogelijk haar architecten aan het werk zetten om een ontwerp op te maken. "Het spreekt voor zich dat dit zal voldoen aan wat op vlak van stedenbouwkundige regelgeving toegelaten is", zegt Tom Bogman, voorzitter van Volkswelzijn.

Boerderij slopen

"We rekenen op de creativiteit van de ontwerpers om een praktische en efficiënte invulling te geven aan dit perceel." Eens het ontwerp klaar, kan Volkswelzijn een sloopvergunning aanvragen voor de oude boerderij. Vast staat al dat de sloop erg voorzichtig zal moeten gebeuren. Er moeten immers ook schadelijke asbestdaken verwijderd worden bij de toekomstige afbraak.


"De oude boerderij zal verdwijnen en een mooi nieuwbouwproject zal een meerwaarde geven aan de hele buurt", aldus Bogman.


"We willen ook de buurt betrekken bij onze plannen en zullen omwonenden goed op de hoogte houden van de verschillende fasen van dit project." Als alles goed verloopt, voorziet Volkswelzijn de eerste steenlegging van dit sociaal woonproject in 2019.