Verkeersverbod door bloemencorso

Naar aanleiding van de 65ste bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde voert het Dendermondse stadsbestuur op verschillende plaatsen een verkeers- en parkeerverbod in. In de Moerstraat en de Kerselarenbrugwegel geldt dit verbod van vrijdag 4 september om 8 uur tot zondag 6 september om 15 uur, en op maandag 7 september van 14 tot 19 uur. Dit heeft alles te maken met de verhuis van de bloemenwagens die er gemaakt worden. Omwille van nevenactiviteiten op zondag 6 september, zoals een rommelmarkt en aperitiefconcert, geldt ook die dag een verkeers- en parkeerverbod op de Burgemeester Potiaulaan. De Sint-Gillislaan wordt afgesloten aan de Weggevoerdenstraat tot de Breestraat en Koning Albertstraat van 8 tot 24 uur, naar aanleiding van de braderie. Aan de andere zijde is dat tot de Emanuel Hielstraat van 12 tot 24 uur. Vanaf 12 uur tot het einde van de corso wordt het verkeer geweerd in de straten van de omloop, net als in de Frans Van Schoorstraat, Platten Akker, Achthoek, Emanuel Hielstraat en Camille Marchantplein. Om de bloemenwagens vlot te kunnen verplaatsen, mag er niet geparkeerd worden in de Processiestraat, Vondelparklaan en parking Hemelken. En door de kermisactiviteiten geldt ook op het kerkplein een parkeerverbod, vanaf woensdag tot het einde van de kermis. (DND)