Verkeershinder in Mandekensstraat

In de Mandekensstraat in Dendermonde zal zich, van 5 tot 9 februari, verkeershinder voordoen. Aanleiding zijn werken voor een aansluiting op de riolering.


Daarvoor zal de werfzone de openbare weg innemen. Verkeer moet er dan beurtelings passeren. Dat wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Fietsers en voetgangers kunnen passeren via een afgebakende veilige zone. De werkzone bevindt zich ter hoogte van huisnummer 124c. (DND)