VDAB en stadsbestuur gaan samenwerken om meer mensen aan de slag te krijgen

Thinkstock
De VDAB en het Dendermondse stadsbestuur gaan samenwerken om meer inwoners aan de slag te krijgen. Ze hebben daarvoor een overeenkomst afgesloten. Naast mensen aan het werk krijgen, gelden daarbij nog twee andere doelen: meer dienstverlening aan bedrijven en werkgevers om mensen te vinden op de arbeidsmarkt en aandacht voor levenslang leren.

De samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en stad Dendermonde loopt tot 31 december 2025. “Hierdoor kunnen we allebei beter inspelen op de lokale noden die de stedelijke arbeidsmarkt heeft”, zegt Adel Mouchalleh van VDAB. “Beide partners zullen acties opzetten om meer mensen aan de slag te krijgen, een betere dienstverlening aan bedrijven en werkgevers te leveren en meer aandacht te schenken voor levenslang leren.”

VDAB en stad Dendermonde willen zo hun steentje bijdragen aan het regeerakkoord dat de ambitie heeft om 120.000 mensen extra aan de slag te helpen. “Daar zijn vele handen voor nodig en de samenwerking die wij nu hebben kan hier één van de hefbomen voor zijn”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA).

Ook de lokale ondernemingen worden in deze overeenkomst opgenomen. Het stadsbestuur voorziet maatregelen om een aanspreekpunt te voorzien voor bedrijven. VDAB ondersteunt hierin, en zorgt als arbeidsmarktregisseur voor een lokaal opleidingsaanbod, zowel voor werkzoekenden als voor wie reeds aan de slag is. De overeenkomst met Dendermonde is één van de eerste die de VDAB in de provincie Oost-Vlaanderen sluit.