Van veertien naar zes parochiekerken

KERKENPLAN VOORZIET IN UITDOOFSCENARIO VOOR VIER KERKEN

Walter Deygers (Werkgroep Kerkenplan), Jo Mattheys (deken), Etienne Van Hecke (Werkgroep Kerkenplan).
Copyright : Geert De Rycke Walter Deygers (Werkgroep Kerkenplan), Jo Mattheys (deken), Etienne Van Hecke (Werkgroep Kerkenplan).
Van de huidige veertien kerken in Groot-Dendermonde zullen er op termijn nog zes overblijven waar wekelijks een misviering zal in plaatsvinden. Vier ervan worden gelegenheidskerken. Voor nog eens vier andere is een uitdoofscenario voorzien. Dat staat in het Kerkenplan Dendermonde, waar net de laatste hand is aan gelegd.

Het Kerkenbeleidsplan is een verplichting van de Vlaamse Overheid. Minister Geert Bourgeois verplicht steden om na te denken over de toekomst van de kerken op hun grondgebied. "Ook Dendermonde ontsnapt daar niet aan", zegt Etienne Van Hecke van de Werkgroep Kerkenplan. "Wie tegen eind september geen goedgekeurd Kerkenplan heeft, kan voor restauratiedossiersin de toekomst geen subsidie meer krijgen. In Dendermonde lopen zo een aantal erg belangrijke dossiers, dus dit Kerkenplan is van het grootste belang. Het heeft dan wel heel wat voeten in de aarde gehad om dit tot een goed einde te brengen, maar we zijn ervan overtuigd dat we nu over een degelijk toekomstplan beschikken."


Duidelijk is dat niet alle kerken in Dendermonde behouden kunnen blijven. "We moeten daar eerlijk over zijn, de kerkgemeenschap wordt almaar kleiner", zegt deken Jo Mattheys. "En dan heb ik het niet alleen over het tekort aan priesters, maar ook mensen die wekelijks naar de mis gaan én over al die vrijwilligers die nodig zijn om kerkdiensten te organiseren. Krampachtig vasthouden aan wat nu is, dat noem ik een palliatief scenario. In de plaats dat iedereen op zijn eigen eilandje bezig is, kunnen we beter de krachten bundelen. Wie weet kunnen we zo opnieuw jongeren enthousiast maken om zich te engageren."


Concreet zullen op termijn van de veertien kerken die er momenteel in Groot-Dendermonde zijn, nog zes overblijven waar elk weekend een eucharistieviering plaatsvindt. Het gaat om de Sint-Ursmaruskerk in Baasrode, de kerk Sint-Egidius-Buiten van Sint-Gillis, de Sint-Apolloniakerk van Appels, de Sint-Margarethakerk van Grembergen en de Sint-Egidius-Binnen kerk van Dendermonde. De dekenale Onze-Lieve-Vrouwkerk van Dendermonde wordt de hoofdkerk van de nieuwe parochie Dendermonde.

In vijf kerken (groen) en de hoofdkerk (rood) worden ook in de toekomst nog wekelijks missen opgedragen. Vier kerken (wit) staan voor een uitdoofscenario, vier andere (blauw) worden 'gelegenheidskerk'.
kos In vijf kerken (groen) en de hoofdkerk (rood) worden ook in de toekomst nog wekelijks missen opgedragen. Vier kerken (wit) staan voor een uitdoofscenario, vier andere (blauw) worden 'gelegenheidskerk'.

Gelegenheidskerk

Vier kerken krijgen de stempel "gelegenheidskerk met nevenbestemming". Het gaat om de Sint-Gertrudiskerk van Vlassenbroek, de O.L.V.Hemelvaartkerk van Oudegem, de kerk O.L.V. 7 Weeën van Schoonaarde en de Sint-Aldegondekerk van Mespelare. "Daar zal op termijn in het weekend geen misviering meer zijn. Al verbieden we het niet expliciet. Als er een priester is die in deze kerken nog de mis wil opdragen, dan kan dit perfect", zegt Walter Deygers van de Werkgroep.


"Doopsels, trouwmissen, begrafenissen en dergelijke zullen sowieso altijd nog kunnen. En in deze gebouwen, allemaal beschermde monumenten, zullen ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals concerten of tentoonstellingen. Over precieze nevenbestemmingen denken we nog verder na."


Volgens het Kerkenplan zullen vier kerken verdwijnen. Voor de kerken van het Keur, den Briel, Lutterzele en de Boonwijk geldt dus een uitdoofscenario. "Dit zijn de meest recente kerken in Dendermonde, veelal gebouwd in de jaren zestig", zegt Mattheys. "Een vorige generatie heeft daar sterk in geïnvesteerd, maar nu gaat het daar erg achteruit. Natuurlijk gaan we deze kerken niet laten leegstaan of verloederen. We gaan voor deze gebouwen actief op zoek naar een alternatieve invulling. Overigens is dit kerkenplan uitgestippeld voor een termijn van twintig jaar. Dit zal dus allemaal heel geleidelijk evolueren."