Twee nieuwe voetbalvelden voor SK Grembergen

CLUB KRIJGT AANPALEND TERREIN VAN DE VOLKSWONINGEN IN BRUIKLEEN

Schepen Leen Dierick, Luc Dierick en Marcel Segers aan het stuk grond dat omgevormd zal worden tot sportveld.
Foto Geert De Rycke Schepen Leen Dierick, Luc Dierick en Marcel Segers aan het stuk grond dat omgevormd zal worden tot sportveld.
Voetbalclub SK Grembergen beschikt eindelijk over twee extra velden. Na een zoektocht van meer dan tien jaar, brengt een akkoord met De Volkswoningen de oplossing. "Een godsgeschenk", klinkt het bij de club. "Nu moeten we met onze jeugd en volwassen spelers niet meer uitwijken naar verschillende andere sites en kunnen we groeien."

Met zo'n driehonderd leden, waarvan een tweehonderdtal jeugdspelers, heeft SK Grembergen ruimte nodig. De voorbije jaren beschikte de club echter slechts over twee terreinen. Om iedereen voldoende te laten spelen en trainen moest de club dan ook al jaren uitwijken naar drie andere sportsites in Groot-Dendermonde. De voetbalclub slaakte eerder al een noodkreet en liet verstaan dat extra terreinen aan de site van SK Grembergen meer dan welkom zouden zijn.

Bruikleen

Een terrein van sociale bouwmaatschappij De Volkswoningen, pal naast het hoofdterrein, leek SK Grembergen al langer ideaal. Uiteindelijk was het schepen Leen Dierick (CD&V) die het voorbije najaar initiatief nam op basis van heel wat signalen van de voetbalclub. "De Volkswoningen bleek oor te hebben naar de lokale noden", aldus schepen Dierick. "Verschillende pistes werden onderzocht en zo konden we een oplossing uitwerken ten voordele van de club." De Volkswoningen en SK Grembergen hebben nu een overeenkomst voor een stuk grond van bijna twee hectare dat grenst aan het clubveld. SK krijgt dat in bruikleen, omdat de ontwikkeling ervan voor sociale woningbouw toch nog heel lang op zich zal laten wachten. "Onze Raad van Bestuur is alvast blij dat we met dit initiatief tegemoet kunnen komen aan de noden en wensen van deze voetbalclub", zegt voorzitter Marcel Segers.

Verder groeien

Bij SK Grembergen zelf klinken alleen maar opgetogen geluiden. Voorzitter Luc Dierick is een ontzettend tevreden man. "Het voorstel voor de uitbreiding van onze site kwam als een godsgeschenk", zegt hij. "Al jaren moeten we uitwijken naar drie andere sites, en dat kost de club geld en veel moeite. Onze trainers moeten voortdurend zeulen met trainingsmateriaal van hier naar daar. En omdat er op verplaatsing getraind en gespeeld wordt, blijft onze eigen kantine leeg." Met deze twee extra velden kan SK Grembergen ook komaf maken met de wachtlijsten van geïnteresseerde spelers en in de toekomst dus nog verder groeien.


"We willen iedereen die graag voetbalt, een plaats geven in onze club", vertelt Luc Dierick.

Weide aanpassen

Ook voor de andere sportclubs in Grembergen is de uitbreiding van SK een zege. De velden op de drie andere sites waar SK naar uitweek, komen immers vrij voor andere sportbeoefenaars. "Een club als tennisclub TC Scheldedreef zal van het terrein aan de sporthal meer gebruik kunnen maken en KAVD en AC Denderland van het veld in de Oude Kerkhofstraat", zegt medewerker Kevin Buydts. "Daardoor kunnen ook zij groeien." Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vergunning om de weide aan te passen naar een sportveld. De dienst Stedebouw van Dendermonde gaf daarvoor al een positief advies, mits enkele voorwaarden. Tegen de zomer wil SK Grembergen de twee nieuwe velden in gebruik nemen. "2018 wordt al zeker een jaar om niet te vergeten", zegt Dierick. "Dat is heel mooi, want net nu vieren we ons vijftigjarig bestaan."