Twaalf patiënten met corona in ziekenhuis Sint-Blasius, twee patiënten overleden

Geert De Rycke
In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde blijven de cijfers rond coronapatiënten oplopen. Het ziekenhuis telt 12 patiënten met besmetting. Er vallen ook al twee overlijdens te betreuren. Voorlopig blijft de stijging in het Dendermondse ziekenhuis “beheersbaar”.

Het aantal patiënten dat besmet is met corona en in het Dendermondse ziekenhuis moet verblijven, kende de voorbije week alleen maar een stijging. Waren er begin vorige week nog drie patiënten, dan liep de teller tegen vrijdag op tot tien. Ondertussen zijn het er twaalf waarvan formeel bevestigd is dat ze besmet zijn met het coronavirus. Daar komen nog eens zes patiënten met een mogelijke positieve status bij. Twee personen met bevestigde coronabesmetting zijn jammer genoeg overleden.

“We zien dus een langzame stijging van het aantal COVID19-opnames”, zegt directeur Karen Pieters. “Deze stijging is momenteel nog goed beheersbaar. Heel wat medewerkers en artsen worden nu in het ziekenhuis op andere plaatsen en voor andere opdrachten ingezet dan in hun vroegere routine. Ze werken vaak op andere uren en in andere rollen dan ze gewoon zijn. Deze grote flexibiliteit is enorm te waarderen.”

Optimaal bemand

De installatie van een aparte mobiele unit op de spoedparking van het ziekenhuis om als pre-triage te fungeren, werpt zijn vruchten af. “Dat we spoedpatiënten triëren in mogelijke coronapatiënten en ‘gewone’ spoedpatiënten, bewijst zijn nut”, zegt Pieters. “Beide spoedzones zijn optimaal bemand en uitgerust, en de patiëntenstromen worden maximaal gescheiden. We blijven de organisatie van het ziekenhuis ook voortdurend verfijnen om een toekomstige grotere instroom van spoedpatiënten te kunnen verwerken.”

Het ziekenhuis beschikt momenteel nog over voldoende beschermingsmateriaal, maar er is ongerustheid op dat vlak. “We hebben op korte termijn voldoende middelen”, zegt Pieters. “Maar we blijven bezorgd voor voorraden op de middellange termijn.”

Extra moed en energie

Wat ondertussen wel deugd doet in het ziekenhuis, zijn de vele bewoners die via mail en sociale media bemoedigende woorden, foto’s en tekeningen sturen. “Deze doen ons personeel veel plezier”, klinkt het. “Ze geven onze mensen extra moed en energie. Hartelijk dank aan de bevolking om ons op deze manier te steunen.”