Toekomst correctionele rechtbank onzeker

MINISTER VAN JUSTITIE WIL BEPERKTER, MAAR BETER UITGERUST GEBOUWENPARK

In de nieuwe toekomstvisie van minister Koen Geens verdwijnt de correctionele rechtbank uit Dendermonde.
Foto Geert De Rycke In de nieuwe toekomstvisie van minister Koen Geens verdwijnt de correctionele rechtbank uit Dendermonde.
De nieuwe visie van minister Koen Geens op justitie doet vragen rijzen over de toekomst van de rechtbank in de Ros Beiaardstad. "Er is ongerustheid over het voortbestaan van de correctionele rechtbank", zegt oppositieraadslid Tomas Roggeman (N-VA). Hij zet het onderwerp op de agenda van komende gemeenteraad en vraagt burgemeester Buyse in overleg te treden met Geens.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een toekomstvisie 'Court of the Future' klaar. Daarin maakt hij duidelijk hoe justitie volgens hem de komende jaren moet evolueren. De minister pleit voor een justitie die sneller werkt, toegankelijker is, goedkoper en veel digitaler.


De visie op 'de rechtbank van de toekomst' omvat ook de denkpiste om het landschap te herschikken, met per provincie één hoofdkantoor en twee of drie bijkantoren. Dat moet leiden tot een beperkter, maar beter uitgerust gebouwenpark.

Parlementaire vraag

"Alleen blijkt dat in die bijkantoren geen correctionele rechtbank meer zal voorzien worden", zegt Tomas Roggeman. "Voor Oost-Vlaanderen, lijkt het hoofdkantoor in Gent te komen. Maar dan zouden Openbaar Ministerie, onderzoeksgerecht, correctionele rechtbank en strafuitvoering weggehaald worden uit Dendermonde, en overigens ook uit Oudenaarde." De denkpiste doet in de Ros Beiaardstad de wenkbrauwen fronsen. "De corretionele rechtbank van Dendermonde is momenteel de derde grootste van ons land", stelt Goedele Uyttersprot, volksvertegenwoordiger voor N-VA. Zij stelde minister Geens al een parlementaire vraag over dit dossier en zal dat binnenkort nogmaals doen om een duidelijk antwoord te krijgen over wat dit voor de stad betekent.


"Het lijkt niet logisch de correctionele in Dendermonde weg te halen", zegt ze. "De gevolgen voor personeel, advocaten én slachtoffers van misdaden zijn dan niet min. En al lijkt het erop dat de reorganisatie niet meteen voor morgen zal zijn, ik ben wel bezorgd om de gevolgen."

Belang rechtbank

Roggeman wijst op het bijzonder belang van de aanwezigheid van de rechtbank in Dendermonde. "Dat is er niet alleen zodat een dienstverlening dicht bij de bevolking is", zegt hij. "De rechtbank zorgt ook voor werkgelegenheid in de stad, en bedrijvigheid. Ook de gevangenis is verbonden aan de correctionele rechtbank. Het is een steunpilaar van de centrumfunctie van onze stad. Een afbouw zou een groot verlies voor Dendermonde zijn." Op de parlementaire vraag van Uyttersprot antwoordde Geens dat de hervorming vele jaren zal duren. "Maar dat wil niet zeggen dat we nu al de voorbereidingen opstarten en bekijken waar er pilootprojecten mogelijk zijn", klinkt het. "Belangrijk voor de toekomst is dat de burger een balie vindt in zijn buurt, waar hij informatie kan bekomen en administratief verder wordt geholpen. En dit niet enkel voor dossiers die worden behandeld door de rechtbank die in dat gebouw haar vaste zetel heeft, maar voor dossiers van om het even welke rechtbank. Op die manier wordt de nabijheid van iedere rechtbank laagdrempelig."