Subsidie voor veiligere schoolomgeving Werkplaatsstraat

De H.Hartschool in de Werkplaatsstraat.
Geert De Rycke De H.Hartschool in de Werkplaatsstraat.
Dendermonde krijgt een subsidie in het kader van een oproep van minister Lydia Peeters voor de inrichting van veiligere schoolomgevingen. Eén van de dossiers die de minister goedkeurde, is die van de schoolomgeving van de H.Hartschool in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis. De stad krijgt daarvoor een toelage van 25.000 euro.

Het goede nieuws werd bevestigd aan gemeenteraadslid Laurens Hofman, fractieleider van Open Vld. “Steden en gemeenten konden een subsidie aanvragen voor projecten die bedoeld zijn om snel maatregelen te kunnen uitvoeren om schoolomgevingen veiliger te maken”, zegt hij. “Onder andere verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen kwamen daarvoor in aanmerking.”

De projecten moeten uitgevoerd worden binnen een straal van 100 meter rond een schooltoegang of tot het eerste kruispunt als dat verder ligt dan 100 meter. In de Werkplaatsstraat werd met kleurrijk straatmeubilair een verkeersvrije zone gecreëerd zodat kinderen veilig de schoolpoort kunnen bereiken of verlaten. “De veiligheid van kinderen op weg naar school is cruciaal”, zegt Hofman. “Voor Open Vld was fietsveiligheid, in het bijzonder voor schoolkinderen, een prioriteit tijdens de verkiezingscampagne. We zijn verheugd dat minister Peeters Dendermonde daarin ondersteunt. Na fietssuggestiestroken voor de Zandstraat in Appels is er nu een toelage voor de Werkplaatsstraat.”