Subsidie voor aanpassingen basisschool

Het Oscar Romerocollege krijgt bijna 50.000 euro subsidie voor aanpassingen aan het schoolgebouw van de lagere school aan het Sas. De centen komen van minister Hilde Crevits. Die kent ruim 23 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen toe. 20,5 miljoen euro gaat naar grote projecten en 3 miljoen euro naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Met deze subsidies zet minister Crevits de vernieuwings- en modernisering van schoolgebouwen in Vlaanderen voort. Het Dendermondse Oscar Romerocollege gebruikt de subsidie voor de renovatie van een brander in de kleuterafdeling. "De brander was stokoud en moest vervangen worden", zegt directeur Pasal Putteman. "Hij werd afgebroken en vervangen door een splinternieuwe brander en boiler. Daarnaast werden in alle kleuterklassen nieuwe thermostatische kranen geplaatst. De school moest zelf nog bijleggen om de factuur te kunnen betalen, maar de gekregen subsidie is meer dan welkom." Concreet bedroeg het subsidiebedrag 45.968,67 euro. (DND)