Studiebureau voor Berkestraat aangeduid

Er is een ontwerper aangeduid voor de verbreding en verlegging van de Berkestraat in Oudegem. Studiebureau Talboom zal nu de nodige metingen uitvoeren en dan aan de slag gaan om een ontwerp te maken.

Bij een eerdere aanbestedingsprocedure bleken de prijzen van alle kandidaat-ontwerpers voor het project hoger te liggen dan geraamd. De stad trok daarop haar budget op van 50.000 naar 85.000 euro en startte een nieuwe zoektocht. Dat leverde nu Studiebureau Talboom op als geschikte ontwerper. Dat zal de nodige opmetingen op het terrein uitvoeren en dan aan de slag gaan voor een ontwerp. De aanpassingswerken voor de Berkestraat kaderen binnen de samenwerking van de stad met Infrabel voor de aanleg van een langeafstandsfietspad en bijhorende sluiting van spoorwegoverwegen in Oudegem.

Autoluw

Vooraleer de overweg in de Hofstraat gesloten wordt, moeten eerst enkele aanpassingen uitgevoerd worden. De vernieuwde Berkestraat zal een alternatief vormen voor de Hofstraat, voor het verkeer dat van Oudegem naar Appels rijdt en omgekeerd. De straat zal daarvoor verbreed en gedeeltelijk verlegd worden.


Het kruispunt van de Berkestraat met de Oudegemsebaan wordt afgesloten. Zo wordt het meest bebouwde deel van de straat autoluw. In de plaats zal er verderop, meer richting Appels, een nieuwe aansluiting van de Berkestraat met de Oudegemsebaan komen. (DND)