Startschot voor hogere perrons en passerelle over sporen (maar we moeten er wel nog vijftal jaar op wachten)

Nog voor de zomer zal de NMBS een bouwvergunning aanvragen om onder andere de perrons te verhogen.
Geert De Rycke Nog voor de zomer zal de NMBS een bouwvergunning aanvragen om onder andere de perrons te verhogen.
Er komt schot in de zaak om de perrons van het station van Dendermonde te verhogen en een passerelle over de sporen aan te leggen. De NMBS start het dossier op, maar het zal wel nog een vijftal jaar duren eer dat effectief gerealiseerd is. Van plannen om de stationsparking betalend te maken, maken ze bij de spoorwegen sneller werk. Dat moet tegen eind dit jaar een feit zijn. “Maar we dringen bij de NMBS aan dat er eerst wel flankerende maatregelen komen”, benadrukt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA).

Dat de NMBS veel sneller dan verwacht betalend parkeren zal invoeren op de stationsparking in Dendermonde, veroorzaakte een paar weken geleden al opschudding. Toen raakte het nieuws bekend dat pendelaars die hun wagen aan het station willen parkeren, daar vanaf eind dit jaar al zullen moeten voor betalen. Oppositieraadslid en volksvertegenwoordiger Barbara Pas (VB) kreeg dat te horen van de minister zelf, nadat ze gevraagd had naar de stand van zaken rond het masterplan dat uitgetekend is voor heropwaardering van de stationsomgeving.

“Het was ook zowat het enige waar de minister een duidelijke timing voor had”, zegt Pas. “Voor de uitvoering van het masterplan bleef het voor de rest onduidelijk in verband met de tijdsspanne. We kunnen toch niet toelaten dat de parking betalend wordt, terwijl de eerder afgesproken randvoorwaarden maar jaren later vervuld worden.”

Wie wil parkeren aan het station, zal daar vanaf eind dit jaar moeten voor betalen.
Geert De Rycke Wie wil parkeren aan het station, zal daar vanaf eind dit jaar moeten voor betalen.

Dossier opgestart

Voor schepen van Mobiliteit Marius Meremans is het duidelijk: “De NMBS moet zijn engagementen uit het masterplan nakomen”, zegt hij. “Daar dringen we als stad sterk op aan. We hebben de invoering van het betalend parkeren kunnen uitstellen van begin naar eind 2020. Zo is er tijd om eerst andere maatregelen te nemen. We eisen van de NMBS dat ze eerst het parkeerterrein degelijk fatsoeneert en onderhoudt vooraleer er voor betaald moet worden. Er moet ook zekerheid zijn dat pendelaars er wel degelijk plaats hebben. Ook camerabewaking is welkom. En een extra fietsenstalling als alternatief wanneer pendelaars meer met de fiets naar het station zullen komen.”

Uit gesprekken tussen stadsbestuur en NMBS blijkt nu alvast dat ze bij de spoorwegen wel het dossier voor verbeteringswerken aan het station opstarten. Nog voor het bouwverlof deze zomer zal de bouwvergunning aangevraagd worden om perrons te verhogen en de voetgangersbrug boven de sporen, die Dendermonde-centrum met Sint-Gillis verbindt, te realiseren. Daar hoort ook de plaatsing van trappen, liften en roltrappen bij. “Dat is op zich goed nieuws, maar geduld is nodig”, zegt Meremans. “Alle procedures doorlopen, kost tijd. De werken starten daardoor vermoedelijk wel pas in maart 2022 en zullen wel een aantal jaar in beslag nemen.”