Stad zet verder in op onderwijsprojecten

Het Dendermondse stadsbestuur zet verder in op projecten die de onderwijskansen van leerlingen die school lopen in Dendermonde moeten vergroten. Daarvoor zijn opnieuw de nodige convenanten afgesloten tussen stad en Groep Intro. Het 'Buddyproject' voorziet naschoolse studiebegeleiding op school voor leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs. 'Cool Down' vindt al voor het zevende schooljaar op rij plaats. Dat richt zich naar jongeren van 14 tot 18 jaar die niet goed functioneren op school. De jongeren kunnen gedurende twee weken deelnemen aan een begeleidingstraject om zich daarna beter te voelen op school. De stad geeft hiervoor een toelage van 23.000 euro. Voor het tweede schooljaar op rij wordt ook het spijbelproject 'All Hands Aboard' georganiseerd.


Dat moet spijbelen tegen gaan. Alle Dendermondse secundaire scholen kunnen gebruik maken van het project en vanuit de klassenraden in samenwerking met CLB en leerlingbegeleiders klassen aanmelden voor een spijbeltraject. Naast 17.000 euro van de stad voor dit project, geeft ook de provincie een subsidie van 16.500 euro. (DND)