Stad zet fors in op fietssnelwegen

VERBETERDE INFRASTRUCTUUR VOOR EEN VEILIGE EN COMFORTABELE MOBILITEIT

Hoogwaardige fietssnelwegen en vlottere fietsinfrastructuur, zowel richting Gent als richting Aalst, uitbouwen. Daar zet het stadsbestuur van Dendermonde, samen met de provincie en Infrabel, op in. Er wordt zelfs meer dan vijf miljoen euro uitgetrokken voor een pakket aan maatregelen.

Een fietssnelweg tussen Dendermonde, vanaf de Gasthuisstraat, via Oudegem en Schoonaarde tot de grens met Wichelen, én een vlotte en veilige fietsverbinding naar Aalst via Oudegem, Schoonaarde en Gijzegem. Dat is het opzet van het Dendermondse stadsbestuur en de provincie Oost-Vlaanderen. "Niet zomaar", zegt gedeputeerde Peter Hertog. "Wel omdat steeds meer mensen van de fiets gebruik maken en we door vlotte verbindingen te creëren dat gebruik nog meer willen doen stijgen."

Om de fietsverbindingen mogelijk te maken, zijn op verschillende plaatsen in Dendermonde wel ingrijpende maatregelen nodig. Zo hoort bij de nieuwe fietsinfrastructuur een fietsoversteek over de Dender. Die komt aan de spoorbrug in Oudegem en zal aansluiten op de Oudegemsebaan. "Om zo een comfortabele, vlotte en veilige verbinding mogelijk te maken tussen Sint-Gillis en zelfs vanuit het stadscentrum tot Oudegem", zegt schepen van mobiliteit Niels Tas (SP.A). "Fietsers maken hier nu gebruik van een noodbrug, die allesbehalve makkelijk te gebruiken is. Bij de nieuwe brug zal ook rekening gehouden worden met een aantrekkelijkere hellingsgraad."

Er komen ook twee fietserstunnels. Die situeren zich aan de spoorlijn Dendermonde-Wetteren. In Oudegem en Schoonaarde komt er langs deze spoorlijn een volledige fietssnelweg in samenwerking met Infrabel. Omdat op dit traject ook drie overwegen gesloten worden, is voorzien dat fietsers toch nog vlot doorkunnen. Dat gebeurt met fietstunnels onder de spoorweg, in de Hofstraat en in de Paalstraat.

"Ook op andere plaatsen maken we het veiliger en comfortabeler voor fietsers", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Veel werken situeren zich vooral in Oudegem en Schoonaarde. Zo wordt in het kader van de herinrichting van de bedrijfsomgeving van VPK ook de overweg aan de Oudegemse Baan veiliger gemaakt. Buurtwegen in de omgeving van de Eegene krijgen een opwaardering en zullen dan via Constabelstraat en Paalstraat aantakken op de fietssnelweg richting Gent. Voor de fietssnelweg richting Gijzegem zal ook de Berkestraat verbreed worden, deels met een nieuw wegtracé dat minder bochtig is."

Kostenplaatje

Dat al deze maatregelen samen flink wat kosten, hoeft geen betoog. Het totale kostenplaatje loopt op tot iets meer dan vijf miljoen euro. Twee miljoen daarvan zal Infrabel betalen en ongeveer 1,7 miljoen euro komt van de provincie. De stad hoest 750.000 euro op. De overige 679.00 euro komen van een Europese subsidie. "Maar om die te verwerven begint de tijd te dringen", zegt schepen Tas. "De periode van plannen en ontwerpen is nu volop bezig, tegen midden 2019 moeten de realisaties normaal gezien klaar zijn."

Fietssnelwegen en een betere infrastructuur moeten het fietsgebruik verder stimuleren.
Copyright : Geert De Rycke Fietssnelwegen en een betere infrastructuur moeten het fietsgebruik verder stimuleren.