Stad wil toeristische troeven rond water verbinden met actieplan ‘Vier Denders’

Geert De Rycke
Het stadsbestuur wil toeristische troeven op en rond het water in Dendermonde met elkaar verbinden. Het zal daarom werk maken van het Actieplan ‘Vier Denders’. Dat is zo opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2025.

“Water in de stad is altijd een troef”, zegt schepen Marius Meremans (N-VA). “Dat potentieel willen we de komende jaren een extra boost geven, door al die troeflocaties met elkaar te verbinden. Vier projecten door hun band met water in en rond de binnenstad zullen met elkaar verbonden worden.”

Concreet gaat het over het Denderkanaal met fietsverbinding tussen Grembergen, Appels, Dendermonde en de Tijsluis en het Meirdamgebied. Vanaf die locaties gaat de Dender stroomopwaarts van het Denderkanaal. Daar krijgen nieuwe gevangenis en randstedelijk groen een plaats, samen met fietsverbindingen en wandelwegen naar binnenstad en Sint-Gillis, het Oud Klooster en Krijgem. In dit gebied gaat het voornamelijk over acties rond toegankelijkheid en trage wegen. De Oude Dendermeander zal een groene inrichting en educatieve ontsluiting krijgen. En tot slot is er de Dender in de binnenstad en de vestinggordel. Voor de Dender in de binnenstad hangen de budgetten wel af van De Vlaamse Waterweg. Voor de Kalendijk is budget voorzien om beheersplannen op te maken en beheerswerken uit te voeren.

“We voeren kleine acties uit om verbindingen te maken met als doel de oude Denderarm te herwaarderen met aandacht voor de toeristische troeven”, zegt Meremans. “Anderzijds voorzien we één of meerdere grotere acties. Fietsvriendelijk, groen, restauratie van militair erfgoed, leerrijke prikkels, toerisme en recreatie, toegankelijk en aangenaam vertoeven zullen de rode draad vormen.”