Stad wil informeren over jachtplannen

Inwoners die bezorgd zijn over de jachtplannen en jachtgebieden, kunnen daarover informatie vragen bij de dienst groenbeleid en landbouw van de stad. Dat heeft schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad bevestigd aan raadslid Bart Van Malderen (sp.a). Die drong aan op een goede doorstroming van informatie. "In de nieuwe jachtplannen van de Vlaamse overheid blijken sportsites, volkstuintjes, speelpleinen en privétuinen op heel veel plaatsen in Dendermonde plots ingekleurd als jachtgebied", kadert Van Malderen. "Wie wil, kan dat laten uitkleuren. Net daarom is het nuttig om bewoners te helpen vanuit het stadsbestuur. De diensten kunnen hen bijstaan om informatie te geven over jachtgebieden en de procedures die daarbij horen." Schepen Van Hauwermeiren is het daarmee eens. "De stad zal via het stadsmagazine en de website informeren over hoe inwoners zich kunnen uitkleuren", zegt ze. (DND)