Stad pakt leegstand verder aan

Het stadsbestuur van Dendermonde pakt leegstand en verkrotting verder aan. Daarvoor zijn net drie verschillende belastingreglementen door de gemeenteraad goedgekeurd. "Dat is een bewuste keuze", zegt schepen van ruimtelijke ordening Niels Tas (SP.A). "Leegstaande en verkrotte gebouwen houden verdere ontwikkeling van de stad tegen als ze geen andere invulling krijgen. Ook zijn ze geen fraai zicht in het straatbeeld. Daarom voeren we een actief beleid. Er is een inventaris van dergelijke gebouwen. Eigenaars daarvan krijgen een belasting aangerekend. We stellen nu al vast dat dit helpt, want leegstaande panden staan meestal maar kort op de lijst." De belasting voor leegstaande woningen bedraagt 1.250 euro en stijgt elk jaar. Vroeger was dat 1.188 euro per jaar. Eenzelfde belasting van 1.250 euro geldt voor verwaarloosde, verkrotte woningen en gebouwen. Voor woningen die onbewoonbaar zijn verklaard, heft de stad voortaan een belasting van 2.500 euro. "Dat ligt dubbel zo hoog omdat in zo'n situatie vaak huurders het slachtoffer zijn van een totaal ongeschikte woning", zegt Tas. "Dergelijke situaties zijn erg precair. Met een hogere belasting hopen we dat eigenaars dit snel oplossen." (DND)