Stad pakt leegstand en verkrotting aan: vroegere bibliotheek wordt park, aangrenzende panden worden verkocht

De voormalige buitenschoolse kinderopvang, het oud gemeentehuis en de pastorie vertonen momenteel geen al te fraai beeld en worden verkocht.
Geert De Rycke De voormalige buitenschoolse kinderopvang, het oud gemeentehuis en de pastorie vertonen momenteel geen al te fraai beeld en worden verkocht.
Het stadsbestuur van Dendermonde pakt de leegstand en verkrotting in Baasrode aan. Drie gebouwen, het vroegere gemeentehuis, de oude pastorie, de voormalige buitenschoolse kinderopvang, komen op de markt voor verkoop. De vroegere bibliotheek verdwijnt ten voordele van een nieuw groen park. “De opbrengst van de verkopen investeren we opnieuw in Baasrode”, zegt schepen Dieter Mannaert (CD&V).

Het is al langer een doorn in het oog van heel wat inwoners in Baasrode. Sinds de sluiting van de bibliotheek aan de Scheepswerfstraat, samen met alle andere bibliotheken in de Dendermondse deelgemeenten in 2014, staat het gebouw leeg en te verkrotten. Het was de voorbije jaren onduidelijk of het gebouw een herbestemming zou krijgen of de stad het pand zou verkopen. Omdat het niet meer onderhouden werd en niet meer gebruikt, kreeg het te kampen met onder andere waterschade. Palend aan dezelfde site bevinden zich ook nog eens het vroegere gemeentehuis, de oude pastorie en de voormalige buitenschoolse kinderopvang. Met de achterzijde komen die uit aan de bibliotheek, de voorzijde bevindt zich aan de Sint-Ursmarusstraat. Ook daar zorgen ze voor geen al te fraai beeld.

De bibliotheek staat al sinds 2014 leeg en verkeert in zeer slechte staat. In de plaats komt een park.
Geert De Rycke De bibliotheek staat al sinds 2014 leeg en verkeert in zeer slechte staat. In de plaats komt een park.

Gebouwen verkopen

Binnen afzienbare tijd moet hier echter verandering in komen. Het stadsbestuur van Dendermonde nam zopas enkele ingrijpende beslissingen die voor verbetering van deze locatie moeten zorgen. “Er is principieel beslist om de oude gebouwen van het gemeentehuis, de pastorie, de kinderopvang en ook de bergplaats van de brandweer te verkopen”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Deze gebouwen worden niet of nog maar zeer beperkt gebruikt, maar hebben wel hoge energie- en onderhoudskosten. In het kader van een efficiënt patrimoniumbeheer is het beter ze af te stoten.”

De panden zullen elk afzonderlijk, maar wel tegelijk te koop worden aangeboden. “We gaan wel eerst een ruimtelijk kader opmaken over wat mogelijk is op de volledige site”, zegt schepen Dieter Mannaert. “Op die manier krijgen potentiële kopers onmiddellijk duidelijkheid over de toekomstige mogelijkheden. De opbrengsten van de verkoop van deze gebouwen gaan we overigens volop investeren in nieuwe gebouwen of in de renovaties van bestaande gebouwen.”

Nieuw park

De vroegere bibliotheek, in zeer slechte staat, wordt niet verkocht, maar zal de stad zelf slopen. De vrijgekomen ruimte zal vervolgens ingericht worden als een nieuw park. Dat betekent een pak meer groen in het centrum van Baasrode. “Dit is een mooie opportuniteit voor de omgeving”, meent Mannaert. “Het bibliotheekgebouw staat los van alle andere panden, is niet beschermd en biedt geen meerwaarde. Daarom hebben we voor slopen gekozen, wat zorgt voor meer ruimte voor groen.”

In afwachting van de verkoop van de gebouwen, zal de stad nog een oplossing zoeken voor het spreekuur van de wijkagent. Die is normaal te vinden in het oud gemeentehuis. “We bekijken of we dat spreekuur kunnen laten plaatsvinden in een school in Baasrode of een ander gebouw”, zegt Dierick.