Stad geeft pastorie van Oudegem in erfpacht: kandidaten kunnen zich melden met leuk project

De Pastorie van Oudegem moet dringend een nieuw leven krijgen.
Geert De Rycke De Pastorie van Oudegem moet dringend een nieuw leven krijgen.
Er zit een nieuwe toekomst aan te komen voor de pastorie van Oudegem. Die bevindt zich momenteel in slechte staat. Door het pand in erfpacht te geven, hoopt de stad dat er kandidaten opduiken om het gebouw te renoveren en er een project van te maken.

De pastorie van Oudegem, aan de Hofstraat, staat ondertussen al jaren leeg en de tijd zorgt ervoor dat het gebouw steeds verder vervalt. Het Dendermondse stadsbestuur is zich bewust van de grote kost die een renovatie van dit beschermd monument met zich mee zal brengen. Zelf zal de stad er niet in investeren. In de plaats wil het het gebouw in erfpacht geven. “Het bedrag van die erfpacht zal een louter symbolisch bedrag zijn”, zegt schepen van Openbare Gebouwen Leen Dierick (CD&V). “Zo kan de erfpachter zijn budget ten volle investeren in de daadwerkelijke renovatie van het gebouw, aangevuld met subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.”

Het schepencollege nam alvast de principiële beslissing om de pastorie in erfpacht te geven. Zo is ze voor een hele duur in handen van een erfpachter, om daarna weer eigendom van de stad te worden. Geïnteresseerden kunnen een project indienen en zich zo kandidaat stellen als erfpachter. “Nadien moeten de kandidaten hun project voorstellen aan een jury”, zegt Dierick. “De procedure zal zo snel mogelijk opgestart worden.”

“Het stadsbestuur zet in op een effectief, duurzaam en energie-efficiënt patrimoniumbeheer”, zegt Dierick. “De erfpacht past hier ook in. We beheren momenteel 71 gebouwen. Negen ervan leegstaan, waaronder ook de pastorij van Oudegem. Dit gebouw komt niet in aanmerking om er stedelijke functies in te huisvesten. De erfpacht kan helpen om toch voor een herwaardering van dit historisch patrimonium te zorgen.”