Stad en Dendermondse Zwervertjes gaan samenwerken voor diervriendelijk beheer van zwerfkatten

De vrijwilligers van Dendermondse Zwervertjes zijn heel tevreden met de samenwerking. Samen met schepen Tomas Roggeman en milieuambtenaar Inge Smolders openden ze hun nieuw pand.
Geert De Rycke De vrijwilligers van Dendermondse Zwervertjes zijn heel tevreden met de samenwerking. Samen met schepen Tomas Roggeman en milieuambtenaar Inge Smolders openden ze hun nieuw pand.
Het Dendermondse stadsbestuur start een formele samenwerking op met de vrijwilligers van Dendermondse Zwerfkatten. Die zetten zich al lang in voor zwerfkatten, maar zullen dat voortaan in nauw overleg met de stad doen. De vzw zal ook de vangacties op zich nemen in plaats van Rato, waar de stad nu mee samenwerkt. Om katten te kunnen opvangen, krijgen de vrijwilligers zelfs een pand in Baasrode ter beschikking. En op verschillende locaties in Dendermonde zijn schuilhuisjes voor zwerfkatten geplaatst.

Dendermonde zet al jaren in op een ‘diervriendelijk zwerfkattenbeleid’. Daarbij worden zwerfkatten gevangen, onderzocht en onvruchtbaar gemaakt en vervolgens teruggeplaatst. Op die manier probeert de stad de kolonies gezond te houden, het aantal zwerfkatten te beperken en de overlast voor omwonenden laag te houden. Voor die vangacties werkt de stad momenteel samen met vzw Rato.

Maar die overeenkomst loopt ten einde in mei. Vanaf dan zal de stad met de vrijwilligers van Dendermondse Zwervertjes samenwerken voor de vangacties. Die zijn al een hele tijd actief, naast vzw Rato. “We houden al jaren een oogje in het zeil bij de gekende kolonies in Dendermonde en volgen er het aantal katten en hun gezondheid op”, zegt Mieke Schelfhout van de vzw. “Er zijn een veertigtal kolonies met zwerfkatten verspreid over heel Dendermonde. We bieden de dieren op beperkte tijdstippen gezonde voeding aan en houden tegelijk ook de omgeving netjes. We zorgen er ook voor dat katten medische verzorging krijgen indien nodig en gaan op zoek naar de baasjes als het blijkt dat het om verloren gelopen dieren gaat. Veel werk voor onze vrijwilligers is het en het is niet altijd evident het allemaal bol te werken. Maar met de nieuwe samenwerking met de stad moet het in de toekomst zeker beter gaan. We kunnen nu veel sneller hulp bieden als dat nodig is.”

In de vroegere buitenschoolse kinderopvang aan de Sint-Ursmarusstraat 100 in Baasrode krijgen zwerfkatten een tijdelijke opvang, dankzij de samenwerking van Dendermondse Zwervertjes met het stadsbestuur.
Geert De Rycke In de vroegere buitenschoolse kinderopvang aan de Sint-Ursmarusstraat 100 in Baasrode krijgen zwerfkatten een tijdelijke opvang, dankzij de samenwerking van Dendermondse Zwervertjes met het stadsbestuur.

Tijdelijk pand in Baasrode

De Dendermondse Zwervertjes, die vorig jaar zelf toch ook al 240 interventies uitvoerde, krijgen zelfs een pand ter beschikken waar zwerfkatten tijdelijk opgevangen kunnen worden indien nodig. Het gaat om de lokalen van de vroegere buitenschoolse kinderopvang aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode. “De vrijwilligers kunnen hier tot mei gebruik van maken”, zegt schepen van Dierenwelzijn Tomas Roggeman (N-VA). “Zwerfkatten krijgen hier een opvang in de periode die nodig is om bijvoorbeeld het baasje terug te vinden. Of om de tijd te krijgen medisch te herstellen. De vzw kan hier ook haar materiaal kwijt en er is zelfs een ruimte waar een dierenarts kan optreden. Dit pand is inderdaad tijdelijk, maar het is de bedoeling om na mei wel een permanente thuis voor Dendermondse zwervertjes aan te bieden. Daar zouden dan ook andere dieren opgevangen kunnen worden indien nodig.”

Schuilhuisjes

Bij de Dendermondse Zwervertjes zijn ze heel tevreden met de nieuwe samenwerking. Bovendien is er ook voor gezorgd dat verschillende kolonies in Dendermonde beter ondersteund worden. Personeel van de technische dienst ging op vijf locaties schuilhuisjes plaatsen. “In de wintermaanden hebben deze dieren vaak nood aan een warm en droog plekje om in te verblijven”, zegt Roggeman. “Samen met de vrijwilligers werden daarom enkele locaties uitgekozen om hokjes te zetten. We vragen inwoners en passanten om de huisjes ongemoeid te laten staan.”

Om de vzw Dendermondse Zwervertjes te steunen, vindt een pannenkoekenbak plaats. Wie een steentje wil bijdragen, kan pannenkoeken bestellen tot 31 januari via ap-projects@gmail.com. Bestellingen ophalen kan op 2 februari, tussen 11 en 15 uur, aan de Sint-Ursmarusstraat 100 in Baasrode. Voortaan is er ook een zwerflijn actief, waar Dendermondenaren zwerfkatten of katten in nood kunnen melden: 0474/30.66.70. Mailen kan ook naar dendermondsezwervertjes@gmail.com.