Sportdienst lanceert twintig prioriteiten

LIJST MOET ALS INSPIRATIE DIENEN VOOR NIEUWE BESTUURSPLOEG

Luc Dierick en Patrick Van Campenhout aan de sporthal van Sint-Gillis.
Foto Geert De Rycke Luc Dierick en Patrick Van Campenhout aan de sporthal van Sint-Gillis.
Een uitbreiding van de huidige sportsite in Sint-Gillis, een nieuwe sporthal in Grembergen en meer loopomlopen. Het zijn enkele van de twintig prioriteiten die de Sportraad lanceert. Het verlanglijstje is bestemd voor de toekomstige bestuursploeg van de stad.

De Sportraad maakte werk van een uitgebreide bevraging van alle sportclubs in de stad. "De resultaten daarvan, aangevuld met input van experten en discussiedagen met het bestuur van de Sportraad, resulteerde in een omvangrijk document 'Samen zetten we Dendermonde in beweging'", zegt Patrick Van Campenhout van de Sportraad. "Uit de analyse kwamen uiteindelijk 54 sportideeën naar voor. Daar destileerden we twintig prioriteiten uit, die een perfect beeld geven van de behoeften en noden van de sporters in onze stad."

Uitbreiding sportinfrastructuur

Met stip op één staat een noodzakelijke uitbreiding van de sportcampus aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis. "Zowel op vlak van rand- als sportinfrastructuur zoals terreinen", zegt Kevin Buydts, die binnen de Sportraad de resultaten van de enquête analyseerde. "Naast de rugbyclub zijn er momenteel ook een voetbalclub, een hockeyclub en een frisbeeclub actief op de buitenterreinen. Dat wordt op den duur allemaal wel erg krap en dus moet er ruimte bijkomen. Overigens lijkt het ons niet slecht om een globaal 'Masterplan' voor alle sportinfrastructuur, met een inventaris van het huidige aanbod, op te maken." Ook de bouw van een nieuwe sporthal in Grembergen staat op het verlanglijstje. Het huidige sportcomplex aan de Scheldedreef is immers tot de naad versleten. "Voor veel sporters blijkt het ook belangrijk om meer in te zetten op recreatieve loopinfrastructuur, zoals Finse pistes", zegt Van Campenhout. "Om meer accommodatie voor clubs ter beschikking te krijgen, kan een herbestemming van kerken die niet meer gebruikt worden soelaas brengen. Bovendien verdienen huidige accommodaties van outdoor sporten een upgrade."

Kenniscentrum

Ook een administratieve vereenvoudiging om subsidies te krijgen, een makkelijkere procedure voor lenen van materiaal en meer ondersteuning van vrijwilligers in clubs staat op de prioriteitenlijst. "Met de ontwikkelingen van een kenniscentrum met experten kunnen er bijscholingen op maat voor trainers en bestuurders georganiseerd worden. En binnen eenzelfde sporttak kunnen Academies opgericht worden", zegt Van Campenhout. "We zouden ook samenwerking tussen clubs moeten stimuleren en grote evenementen aangrijpen om sporten te promoten. Met de UiTPAS kunnen clubs hun werking dan weer toegankelijker maken voor kansarmen."


Alle politieke partijen krijgen de twintig prioriteiten voorgesteld. "We hopen dat onze Bel20 inspiratie biedt voor de programma's in aanloop naar de verkiezingen", zegt voorzitter Luc Dierick.