Sp.a vraagt cursus voor AED's

Sp.a Dendermonde wil meer opleidingen om te kunnen werken met een AED, of automatische defibrillator. De toestellen zijn letterlijk van levensbelang wanneer iemand een hartstilstand krijgt. Het stadsbestuur investeerde de voorbije jaren in de plaatsing van AED's op heel wat plaatsen. Maar volgens sp.a is het ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten hoe ze daarmee moeten werken. "Als iemand een hartstilstand krijgt is de kans dat hij het niet overleeft groot. Elke seconde telt dan", zegt fractieleider Bart Van Malderen. "De AED's spelen daarin een sleutelrol. De aanwezigheid is één zaak, het effectieve gebruik is iets anders. In veel gevallen weten mensen niet hoe ze moeten reageren of ze twijfelen. Daarom verdient het aanbeveling om mensen te trainen. Het stadsbestuur kan opleidingen organiseren waar iedereen gratis kan aan deelnemen. Sportraad en Sportdienst zouden samen een laagdrempelig vormingsmoment kunnen opzetten. Idealiter zou in elke sporthal steeds iemand met ervaring rond AED en reanimatie aanwezig moeten zijn." Volgens Meuelbroek komen er binnenkort extra opleidingen, onder andere in het kader van de Week van het Hart en in scholen. (DND)