Schepencollege zoekt oplossing voor fietsonveiligheid Sint-Ursmarusstraat

Geert De Rycke
Het schepencollege van Dendermonde gaat op zoek naar een oplossing om de fietsonveiligheid in de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode aan te pakken. Het zal daarvoor samenzitten met het Vlaams Gewest. Gemeenteraadslid Bart Claes (N-VA) dringt aan op het afvoeren van tweerichtingsverkeer voor fietsers op dit traject.

De Fietsersbond van Dendermonde kaartte recent nog de erg gevaarlijke situatie voor zwakke weggebruikers in de Sint-Ursmarusstraat aan. “Fietsers rijden er quasi onbeschermd”, klonk het oordeel. “Er geldt eenrichtingsverkeer voor auto’s, maar fietsers mogen wel in beide richtingen rijden, terwijl er ook nog geparkeerd wordt op de smalle rijweg.”

Ook raadslid Bart Claes ijvert al geruime tijd voor een verbetering van de situatie. Op zijn aandringen heeft de stad nu contact genomen met het Vlaams Gewest, die de straat beheert, om maatregelen te nemen tegen de onveilige situatie voor fietsers. “Ik kreeg enorm veel meldingen van bewoners uit Baasrode die de gevaarlijke situatie aankaarten”, zegt Claes. “Er volgde een plaatsbezoek met schepen van Verkeer Marius Meremans, die vervolgens zelf vaststelde dat het hier veel beter en veiliger moet. Ook de verkeerssignalisatie op dit traject blijkt niet altijd duidelijk. En dat er conflicten ontstaan tussen fietsers in tegenrichting en aankomend autoverkeer is overduidelijk.”

De dienst Mobiliteit van Dendermonde zal een aantal voorstellen ter verbetering aan het Vlaams Gewest voorleggen. Uit eerste contacten blijkt dat het Vlaams Gewest bereid is tot korte termijnmaatregelen, omdat naar aanleiding van de coronacrisis het fietsgebruik ook sterk gestegen is. “Persoonlijk lijkt mij het afvoeren van tweerichtingsverkeer voor fietsers hier de beste oplossing”, zegt Claes. “Er zijn genoeg alternatieven en dan verdwijnen de gevaarlijke conflicten met autoverkeer.”