Provincie start procedure om milieuvergunning Empro te schorsen

Geert De Rycke
De provincie Oost-Vlaanderen start de procedure om de milieuvergunning van Empro in Dendermonde te schorsen. Dat heeft de Bestendige Deputatie zopas beslist. Het Dendermondse schepencollege had gevraagd om deze maatregel, na de aanhoudende stroom klachten van buurtbewoners over stank van het bedrijf.

Een brief van het Dendermondse schepencollege naar de provincie Oost-Vlaanderen ging midden september op de bus. De stad vroeg daarin aan de deputatie om de vergunning van Empro te evalueren, een onderzoek te starten naar de sterke stijging van het aantal klachten over geurhinder de voorbije zomer en de milieuvergunning van het bedrijf tijdelijk te schorsen, omdat de genomen maatregelen klaarblijkelijk onvoldoende zijn om de geurhinder weg te nemen. De firma op het industrieterrein Hoogveld veroorzaakt dan ook al ruim vier jaar voor overlast in de omgeving. Buurtbewoners uit Baasrode en Lutterzele in Sint-Gillis klagen over een misselijk makende stank.

De Oost-Vlaamse deputatie besprak het verzoek van het schepencollege tijdens haar vergadering donderdag en gaat daar nu op in. Dat betekent dat het de procedure opstart om de milieuvergunningen van Empro te schorsen. “Dendermonde verzocht ons de tijdelijke schorsing van de milieuvergunningen omwille van blijvende klachten van omwonenden over geurhinder”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Vergunningenbeleid. “De schorsingsprocedure wordt in gang gezet.”

Nieuwe adviezen

De procedure houdt in dat de provincie nu adviezen zal inwinnen bij zowel de stad Dendermonde als de afdeling Handhaving van de Milieu-Inspectie. Empro zelf zal ook de kans krijgen zich te verweren in de zaak en argumenten aan te brengen. Uiteindelijk moet de provincie op basis van alle elementen binnen de vier maanden beslissen of ze de milieuvergunning effectief zal schorsen of niet.

Het actiecomité Bad Smell Hoogveld is tevreden met de beslissing van de provincie.
Geert De Rycke Het actiecomité Bad Smell Hoogveld is tevreden met de beslissing van de provincie.

Schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA) is tevreden dat de stad gehoor krijgt bij de provincie. Ook bij het actiecomité Bad Smell Hoogveld, dat al jaren strijdt tegen de stank van Empro, klinkt positief geluid. “Het is goed dat de deputatie eindelijk inziet dat deze situatie ernstig moet worden genomen”, zegt Tomas Mannaert. “De leefomstandigheden in de buurt van het bedrijf zijn echt onmenselijk geworden. We zitten al aan 300 klachten dit jaar. Het ziet er naar uit dat we dit nu nog vier maanden zullen moeten ondergaan, omdat de procedure nu eenmaal zo lang duurt. Maar we zijn hoopvol gestemd. We gaan er vanuit dat het schepencollege na alle reeds geformuleerde klachten een correct advies zal geven aan de provincie. Ook van de afdeling Handhaving , die toch al vele pv’s in dit dossier heeft opgesteld, verwachten we een correct advies.”

Geloven in positive afloop

Bij Empro zelf willen ze geloven in een positieve afloop voor het bedrijf. “Wij waren op de hoogte van deze, wat ons betreft voorbarige en ongerechtvaardigde, vraag van de stad aan de provincie”, zegt zaakvoerder Vaast Van Overschelde. “De procedure zal nu verder gevolgd worden en de bestendige deputatie zal finaal haar oordeel vellen. Wij hebben vertrouwen in een positieve afloop, zeker omdat uit recente doorlichtingen en metingen van de installatie gebleken is dat een hindervrije uitbating mogelijk is. Het blijft uiteraard een spijtige zaak voor onze dertig werknemers dat het stadsbestuur, zonder ons hierin te contacteren, de situatie via deze weg heeft wensen te kanaliseren.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.