Protest tegen woonproject Clementine

BUURT VREEST VOOR WATEROVERLAST EN TOENEMENDE PARKEERDRUK

Op deze plaats, pal naast de Vondelbeek, komt het nieuwe woonproject.
Foto Geert De Rycke Op deze plaats, pal naast de Vondelbeek, komt het nieuwe woonproject.
Buurtbewoners protesteren tegen het nieuwe woonproject Clementine dat Volkswelzijn aan de Vondelbeek in Sint-Gillis wil realiseren. "In watergevoelig gebied, dat is om problemen vragen", klinkt het.

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn wil aan de Van Langenhovestraat, vlakbij de oever van de Vondelbeek, een nieuw woonproject realiseren. Woonsite 'Clementine' bestaat uit vier gezinswoningen en twaalf appartementen, geclusterd in een drietal gebouwen aan beide kanten van de straat. Ze zijn bestemd voor alleenstaanden en koppels. Het ontwerp voorziet ook in een wandel- en fietspad naar de sportcampus wat verderop. Volkswelzijn hoopt de bouw in dit najaar te starten, zodat de eerste huurders er begin 2020 hun intrek kunnen nemen.


Maar dat zien omwonenden niet zitten. "Dit woonproject ligt in overstromingsgevoelig gebied", zegt Dirk Baert. "Daar staat de hele omgeving van de Vondelbeek om bekend. Wij begrijpen totaal niet dat de oever dan volgebouwd wordt. Nog meer verharding is vragen om nog meer wateroverlast. De bouw van extra woningen zal er ook voor zorgen dat de huidige open en groene ruimte aan de beek verminkt wordt en verloren gaat. Er zijn toch andere mogelijkheden om voor extra sociale woningen te zorgen. In de Brusselsestraat bijvoorbeeld staan etages boven handelszaken leeg. Daar sociale huurwoningen van maken, zou een mooie opportuniteit zijn."

Meer parkeerdruk

De buurt vreest ook voor toenemende parkeerdruk, niet alleen omdat er meer mensen in de omgeving komen wonen, maar ook omdat de realisatie ervan parkeerplaatsen wegneemt die niet vervangen worden. "De Van Langenhovestraat is nu al verzadigd door een teveel aan wagens, vooral omdat het de toegang naar de sporthal is. Voor nog meer verkeer zorgen, lijkt echt geen goed idee", klinkt het.

Geen bezwaren binnengekregen

Toch verleent het schepencollege een bouwvergunning aan Volkswelzijn. "De waterproblematiek is onderzocht en de watertoets was gunstig, onder andere omdat er geen grachten gedempt worden", zegt schepen Niels Tas (sp.a). "Volkswelzijn voorziet overigens zelf in een extra waterbuffer van meer dan 20.000 liter. Alle instanties, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, gaven positief advies. En tijdens het openbaar onderzoek kwamen geen bezwaren binnen." Volgens omwonenden verliep dat openbaar onderzoek niet correct. "Het bouwproject strekt zich uit aan beide kanten van de straat, maar de aanplakking gebeurde maar aan één zijde van de weg", zegt Baert. "Dat is volgens ons niet wettelijk. Daardoor hebben ook velen pas te laat ontdekt welke plannen er waren. We hopen dat de procedure hernomen wordt."


Tegen de beslissing van het college is nog beroep mogelijk bij de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen.