Projecten gezocht: inwoners krijgen budget om eigen ideeën uit te werken

thinkstock
Het stadsbestuur van Dendermonde lanceert het ‘burgerbudget’. Inwoners kunnen zo centen krijgen om eigen ideeën uit te werken. In totaal valt er 30.000 euro per jaar te verdelen.

Het burgerbudget is voor het stadsbestuur één van de initiatieven waarmee het wil inzetten op meer participatie van de inwoners. “We willen onze inwoners laten meedenken en samenwerken om hun omgeving en leefwereld naar eigen inzicht mee vorm te geven”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “We voorzien centen, waarmee de inwoners zelf aan de slag kunnen om een idee uit te werken. Natuurlijk zijn er wel een aantal voorwaarden.”

Een volkstuintje? Een fitnesstoestel in het park? Een buurtzithoek? Een basketbalring op het buurtpleintje? Het zijn enkel voorbeelden van mogelijkheden. Inwoners kunnen ideeën indienen via het digitaal inspraakplatform www.denkmee.dendermonde.be. Vervolgens worden die beoordeeld op een aantal criteria. Daarna zijn er stemmen van andere inwoners nodig en moet het voorstel nog een beoordelingscommissie passeren. Per project valt er maximum 10.000 euro te bedelen.

“We hopen dat er heel wat leuke initiatieven binnen komen”, zegt Dierick. “Dat kunnen ook echt kleine projecten zijn. Maar algemeen belang speelt natuurlijk altijd een belangrijke rol.”

Ideeën indienen kan tot 30 juni. Wie dat liever niet digitaal wil doen, vindt hiervoor invulformulieren in de Stadswinkel, aan de Franz Courtensstraat, en na coronacrisis ook in de bibliotheek en het sportcentrum.