Project 'Oude Briel' toegelicht

KRUISPUNTEN PROVINCIALE BAAN WORDEN HERINGERICHT

De infovergadering in Baasrode lokte vele nieuwsgierigen, maar kon de onzekerheden bij de inwoners niet echt wegnemen.
Copyright : Geert De Rycke De infovergadering in Baasrode lokte vele nieuwsgierigen, maar kon de onzekerheden bij de inwoners niet echt wegnemen.
De kruispunten van Provinciale Baan met Diepmeerstraat en Fabrieksstraat zullen op korte termijn heringericht worden. De provincie maakte dit bekend tijdens een massaal bijgewoonde infovergadering rond het project 'Oude Briel'.

De provincie, De Vlaamse Waterweg en de POM beseffen dat de mobiliteit aan de Briel in Baasrode een groot probleem is. Dat gaven de drie partners, die samenwerken voor de ontwikkeling van het gebied tot een watergebonden industrieterrein, tijdens een infoavond in dienstencentrum 't Plein in Baasrode, zelf toe. De bijeenkomst werd massaal bijgewoond door inwoners van Baasrode en Buggenhout. De vergadering kwam er op uitdrukkelijke vraag van het Dendermondse stadsbestuur.


"De mobiliteit aan de Briel is een zwaar probleem", zegt projectleider Geert Vercruysse. "Er rijden nu al dagelijks negenhonderd auto's en vrachtwagens over de Provinciale Baan. 21 procent ervan is zwaar verkeer, het is duidelijk dat hier een infrastructurele oplossing nodig is. Het project Briel kan de hefboom zijn voor mobiliteitsoplossingen."


Terwijl er nog volop een Mobiliteitseffectenrapport (Mober) loopt, hebben de partners nu wel beslist om op korte termijn maatregelen te nemen die de doorstroming van het verkeer op de Provinciale Baan ten goede moeten komen. Chauffeurs staan er dagelijks in lange files tijdens de spitsuren. "Er moet nu al iets gebeuren, in afwachting van een latere globale oplossing voor de mobiliteit", zegt Vercruysse.

Het kruispunt aan de Fabriekstraat .
Geert De Rycke Het kruispunt aan de Fabriekstraat .

Extra rijstroken

Beide kruispunten van de Provinciale Baan met de Diepmeerstraat en de Fabrieksstraat zullen op korte termijn aangepast worden. Ter hoogte van de Diepmeerstraat krijgt de Provinciale Baan extra rijstroken en afslagstroken, zodat bij groen licht meer auto's tegelijk kunnen doorrijden. Ook de verkeerslichten zullen anders afgesteld worden met langere groenfases. Voor de Fabrieksstraat wordt een aansluiting die meer haaks op de Provinciale Baan zal staan voorzien. Ook daar komen extra afslagstroken.


Voor de lange termijn worden diverse scenario's bekeken om de mobiliteitsproblemen op te lossen. Het gaat om bijvoorbeeld een heropening van de spoorlijn 52, een ontdubbeling van de Mandekensstraat vanaf diverse locaties zoals Oeverstraat, Diepmeerstraat of Fabrieksstraat, of inzetten van een trambus. Geen enkel van die scenario's lijkt echter evident om uit te werken en te realiseren. Het wordt afwachten wat het nieuwe Mobiliteitseffectenrapport, dat binnenkort klaar moet zijn, op dat vlak te bieden zal hebben.


De vele onzekerheden bij omwonenden hebben de partners met hun info-avond alvast niet kunnen wegnemen. Het bleek vooral dat na vele jaren er tot op de dag van vandaag nog altijd geen concreet uitgewerkt plan is om de mobiliteit op te lossen. Nochtans is dat de eerste vereiste om ook het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de ontwikkeling van de Briel tot watergebonden bedrijventerrein te kunnen afwerken en uitvoeren.