Plaatsverbod legt stadsbende zwijgen op

GROOTSCHALIGE AANPAK WERKT TEGEN OVERLAST DOOR 48 JONGEREN

De unieke aanpak met een plaatsverbod voor diverse locaties in het stadscentrum heeft de overlast door een jongerenbende ingedijkt. Politie, parket en burgemeester werkten daar voor samen. "Er was een grote kans op ontsporen, maar door snel, kordaat en evenwichtig optreden hebben we het probleem kunnen oplossen", zegt korpschef Patrick Feys.

Van vechtpartijen tijdens fuiven aan het jeugdhuis en lastigvallen van voorbijgangers over overlast in de bibliotheek, tot steaming. Maanden geleden bleef de overlast van een groep jongeren in het centrum van Dendermonde zich opstapelen. "Toen het op een zaterdagnamiddag in de Brusselsestraat tot een confrontatie kwam tussen Dendermondse jongeren en een bende van buiten de stad, was dat het signaal dat we krachtig moesten ingrijpen", zegt Koen Van Renterghem, projectcoördinator buurt en overlast. "Maar dat wilden we wel op een goede en efficiënte manier doen. Dus werd er een lijvig dossier opgemaakt."


Uiteindelijk werd een groep van 48 jongeren, onder hen verschillende minderjarigen, in kaart gebracht. Samen of alleen waren ze betrokken bij één of meer feiten. "Het grootste deel van die groep bestond uit meelopers", schetst korpschef Patrick Feys. "Elf van hen behoorden tot een harde kern, die zich ook aan steeds ernstigere feiten waagde. In samenspraak met het parket en de burgemeester is dan beslist om deze gasten een plaatsverbod op te leggen."

Uitzonderlijk

Een heel uitzonderlijke maatregel. In bijvoorbeeld Geraardsbergen en Roeselare werd een plaatsverbod al eens kleinschalig toegepast voor een speelplein, in Wetteren voor een fuifzaal. Het plaatsverbod in Dendermonde was grootschaliger omdat de overlast zich op verschillende plaatsen in het centrum voordeed. Het gold onder andere voor het stationsplein, stadspark, Sas, bibliotheek, jeugdhuis en sporthal. De maatregel ging in vlak voor de Donckwijkfeesten, in mei vorig jaar, omdat zich ook daar problemen voordeden. De feesten verliepen alvast rustig.


"We hebben heel streng toegezien op het plaatsverbod. Dat heeft extra mankracht gekost. Het hele korps was daarover gebriefd, er waren extra patrouilles en we kregen hulp van de federale politie", schetst Van Renterghem. "Na een maand bleef het plaatsverbod enkel nog gehandhaafd voor vier jongeren. Na twee maanden kon het ook voor hen opgeheven worden. Belangrijk is dat we de betrokken jongeren wel altijd het gevoel bleven geven dat we nog in hen geloofden, om hen weer op het goede spoor te krijgen."

Eerste keer

De aanpak heeft alvast gewerkt. De rust in het Dendermondse stadscentrum is weergekeerd. "We zijn niet zo naïef te denken dat iedereen weer helemaal op het rechte pad is", zegt Feys. "Maar we hebben dit fenomeen, dat zich voor de allereerste keer in die mate voordeed in Dendermonde, wel kunnen stoppen voor het uitmondde in zware criminaliteit. Het is niet onze bedoeling zo'n plaatsverbod nu te pas en te onpas boven te halen. Het blijft een uitzonderlijke maatregel, maar we weten nu na evaluatie wel dat hij werkt."