Pijnders pakken uit met uniek naslagwerk

GILDE BRENGT LIGGERE UIT MET NOOIT EERDER GEPUBLICEERDE FOTO'S

Gustaaf Mannaert met de nieuwe Liggere van Dendermondse Pijnders.
Geert De Rycke Gustaaf Mannaert met de nieuwe Liggere van Dendermondse Pijnders.
Dendermonde is een uniek boek rijker: de Liggere van de Dendermondse Pijnders. Elke Dendermondenaar met pijndersbloed is erin opgenomen en dat gaat terug tot de jaren 1600. Samen met een historische schets van de Pijndersgilde en nooit eerder gepubliceerde foto's vormt dit boek een boeiend naslagwerk.

Pijnders, het zijn de stoere mannen van 't stad. Zij hebben dan ook elke tien jaar de eer om het Ros Beiaard door de Dendermondse binnenstad te dragen tijdens de ommegang. "Oorspronkelijk, in de jaren 1400, waren de Pijnders scheepstrekkers en brandweerlui in Dendermonde", zegt huidig Pijnderdeken Gustaaf Mannaert. "Maar van meet af aan was het hun taak om het Ros Beiaard te dragen. Toen gebeurde dat in processie, later in ommegangen bij bijzondere gebeurtenissen. Pijnder word je niet zomaar overigens, het gaat alleen over van vader op zoon."


Met een tachtigtal zijn ze momenteel, de Dendermondse Pijnders. Ze genieten een vooraanstaand imago in de stad. "Die waardering is er echter niet altijd geweest", vertelt Mannaert. "Decennia geleden werden de Pijnders vaak aanzien als dronkaards en vechtersbazen. Maar toen in de jaren zeventig de Ros Beiaardommegang zelf een nieuw elan kreeg, gebeurde dat ook met onze gilde. Nu draagt iedereen ons op handen. We hebben ook zelf aan dat imago gewerkt. Het is ondertussen een erecode tussen Pijnders om zich altijd goed te gedragen."

In het boek staan nooit eerder gepubliceerde foto's.
Geert De Rycke In het boek staan nooit eerder gepubliceerde foto's.

Lijst actualiseren

Vanuit de trots voor de Pijndersgilde, groeide het idee om alle afstammelingen in een boek samen te brengen. "We zijn dan ook een meer dan zeshonderd jaar oude gilde", zegt Mannaert. "Begin achttiende eeuw werd al eens een Liggere, of register, opgemaakt. Het oorspronkelijke boek ligt veilig opgeborgen in het archief van de Dendermondse abdij. Tot 1914 werden er jaarlijks de extra toegetreden leden in ingeschreven. We vonden het nu hoog tijd om die lijst te actualiseren."


De Pijnders hadden voor dat werk meteen ook de juiste man in de rangen. Jern Vermeiren is al jaren gepassioneerd door stambomen en nam de uitdaging op zich. "Een huzarenwerk", aldus Mannaert. "Jern kon terecht in archieven van stadsbestuur en burgerlijke stand om alle info te vervolledigen. Vier jaar is hier aan gewerkt. Resultaat is dat elke Pijnder die Dendermonde ooit gekend heeft of momenteel kent, in de Liggere is opgenomen. Goed voor een kleine duizend namen."

het oudste beeld dateert van 1888.
Geert De Rycke het oudste beeld dateert van 1888.

Uniek naslagwerk

Ook de vormgeving van de publicatie mag er zijn. De Liggere is een luxe-uitgave, met harde kaft en glanzend papier. In het boek is ook een historische schets over het ontstaan van de Pijndersgilde opgenomen en per ommegang de groep pijnders die toen het Ros Beiaard droegen. Bovendien vinden lezers er ook verschillende, nooit eerder gepubliceerde foto's in terug. Het oudste beeld dateert van 1888. De lay-out nam pijnder Tom Boonen, grafisch vormgever, voor zijn rekening.


"We zijn erg trots op dit unieke naslagwerk", zegt Mannaert. "Dit geeft een mooie boost aan onze werking, met een nieuwe Ros Beiaardommegang over drie jaar in zicht. De koorts begint alvast te stijgen en volgend jaar starten we al met oefenen. Elke pijnder moet in 2020 klaar zijn om het Ros te dragen en daar is training voor nodig. Maar wat je vooral een goede Pijnder maakt, is leven voor dit vak en een onvoorwaardelijke liefde hebben voor ons Paard", besluit Mannaert.


Van de Liggere zijn 400 exemplaren gedrukt. Het boek kost 35 euro. Wie een exemplaar wil, kan terecht bij de Dienst Toerisme van de stad.