Parkeertoren voor 150 wagens tegen 2018

2 MILJOEN EURO VOOR GEBOUW VAN 1 VERDIEPING ACHTER BRANDWEERKAZERNE

Parking Gedempte Dender. Daar verdwijnen een honderdtal parkeerplaatsen.
Copyright : Geert De Rycke Parking Gedempte Dender. Daar verdwijnen een honderdtal parkeerplaatsen.
Er komt een nieuw parkeergebouw achter de brandweerkazerne aan de LeopoldII-laan. Het Dendermondse stadsbestuur wil de parkeertoren zelfs al in 2018 openen.Hiermee komt de stad tegemoet aan de vele verzuchtingen dat er te weinig parkeerplaats in de binnenstad is. Via een voetgangersdoorgang naar de Oude Vest moet de winkelkern makkelijker bereikbaar zijn.

Het parkeerbeleid in de Dendermondse binnenstad ligt al jaren onder vuur. Handelaars, inwoners en bezoekers klagen dat er te weinig parkeerplaatsen zijn en de parkeerdruk in en rond de Brusselstraat en Oude Vest te hoog is. Daarnaast zouden een honderdtal beschikbare plaatsen op de parking Gedempte Dender verdwijnen, omdat Waterwegen en Zeekanaal deze site wil openleggen om de Dender te laten doorstromen tot de Schelde.

Aan LeopoldII-laan wil de stad achter de brandweerkazerne (1) en tegen supermarkt Delhaize (2) een parkeertoren (3) plaatsen .
kos Aan LeopoldII-laan wil de stad achter de brandweerkazerne (1) en tegen supermarkt Delhaize (2) een parkeertoren (3) plaatsen .

Ongelimiteerd

Daarom wil het Dendermondse stadsbestuur nu een nieuw parkeergebouw neerzetten. De toren komt op een onbebouwd perceel achter de site van de huidige brandweerkazerne tussen Oude Vest en LeopoldII-laan. "Op die manier creëren we dicht bij het winkelcentrum broodnodige extra parkeergelegenheid", zegt schepen Niels Tas (Sp.a). "Er zullen100 tot 150 parkeerplaatsen komen."


"De ligging is cruciaal en heeft alleen maar voordelen", stelt Tas. "Wie de stad bezoekt, kan meteen naar de parkeertoren rijden. Op die manier verdwijnt het zoekverkeer uit de winkelstraten. Als je in de straat parkeert, dan moet je vooraf inschatten hoe lang je zal wegblijven om vervolgens een parkeerticket te kopen. In de toren kunnen shoppers ongelimiteerd parkeren zonder risico op boete. Ze betalen het verschuldigd bedrag achteraf bij terugkomst."


Dat een bovengrondse toren de voorkeur geniet op een ondergrondse parking, is een bewuste keuze. "De ondergrond in Dendermonde is erg drassig en het zou ons budgettair veel zwaarder vallen", zegt schepen van openbare werken Leen Dierick. "Daarom gaan we voor een bovengronds gebouw van een gelijkvloers met één verdieping, maar met de optie voor een tweede verdieping later. De stad kiest ook voor duurzaamheid. "We plaatsen ook zonnepanelen op het dak, oplaadpunten voor elektrische wagens en voldoende groenaanplantingen rondom, ook om inkijk naar omliggende woningen te vermijden." Kostprijs van dit project: 2 miljoen euro.

Voetgangersdoorgang

Voor de verkeersafwikkeling op en rond de site moet nog een en ander bekeken worden. Omdat de LeopoldII-laan, waar de op- en afritten van de parkeertoren zich zullen bevinden, eigendom is van Afdeling Wegen en Verkeer, zal ook daar overleg mee nodig zijn. "Hetzelfde om te bekijken of de aansluiting van de brandweerkazerne niet in conflict komt met het parkeerverkeer", zegt Dierick. "En we willen ook een voetgangersdoorgang van aan het parkeergebouw tot de Oude Vest, zodat bezoekers snel het winkelhart kunnen bereiken."


Het stadsbestuur schrijft nu een zogenaamde 'werkenwedstrijd' uit. "Daarbij gaan we op zoek naar één enkele bouwpartner die alle aspecten van dit project zal realiseren, van studie over ontwerp tot uitvoering", legt Dierick uit. "We willen de hele procedure in de loop van dit jaar doorlopen, zodat we eind 2017 het beste concept kiezen en de bouwpartner aanstellen. Bedoeling is dat de bouw én de afwerking van het parkeergebouw in de loop van 2018 plaatsvinden."