Oplossing voor Vereniging voor Familiekunde: onderkomen mogelijk in pastorie Appels

De leden van de Vereniging voor Familiekunde kijken uit naar een degelijke oplossing op lange termijn voor hun huisvesting.
Geert De Rycke De leden van de Vereniging voor Familiekunde kijken uit naar een degelijke oplossing op lange termijn voor hun huisvesting.
Er is een oplossing voor de huisvesting van de Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde. De genealogen zullen hun intrek kunnen nemen de vroegere pastorie van Appels, waar ruimte is voor het gigantische archief van de vereniging. De VVF vond, na jaren van huisvestingsproblemen, een drietal jaar geleden een onderkomen in het vroegere klooster Sint-Vincentius. Maar opnieuw dient een verhuis zich aan, omdat dit gebouw verbouwd zal worden.

De Vereniging voor Familiekunde is een begrip in Dendermonde en omgeving. Wie op zoek wil naar zijn voorouders, stambomen wil uitspitten of interesse heeft in geschiedenis, kan haast niet rond deze vereniging heen. De VVF, al meer dan 35 jaar actief, bouwde in de loop der jaren een documentatiecentrum uit met een gigantisch archief. Dat bestaat ondertussen uit ruim 205.000 rouwbrieven, 106.000 bidprentjes, tientalen lopende meters aan historische documenten en een bibliotheek van meer dan 3.000 titels. Jarenlang was de vereniging gehuisvest in het klooster van de Zwartzuster-Augustinessen aan de Vlasmarkt.

“Maar omdat een bouwpromotor andere plannen had met het gebouw moesten we daar weg”, vertelt Ben Waterschoot, voorzitter van de Vereniging voor Familiekunde. “Jarenlang hebben we ons gewijd aan een moeilijke zoektocht naar een ander geschikt pand om onze vereniging onderdak te geven. Het Oscar Romerocollege bood uiteindelijk hulp. De school stelde het voormalige Sint-Vincentiusklooster aan de Kerkstraat ter beschikking. Dat stond leeg en bood voldoende ruimte voor ons archief en onze werking. Ondertussen, nu we hier zo’n drie jaar zitten, heeft de school andere plannen met dit gebouw gekregen: een nieuwbouw voor extra klaslokalen. We wisten dat het klooster een tijdelijk onderkomen zou worden, maar waren toch nog verrast door de snelheid. We blijven alleszins wel dankbaar voor de hulp die het Oscar Romerocollege ons heel die tijd geboden heeft.”

Pastorie van Appels

Voor de Vereniging voor Familiekunde betekent het opnieuw uitkijken naar nog maar eens een ander onderkomen. En dat is niet evident. “Alleen al ons archief dat enorm veel plaats inneemt, maakt dat niet zomaar elk pand geschikt is. Het moet ook droog én verwarmd zijn”, schetst Goossens. “En we zijn een vereniging met slechts beperkte financiële middelen. Het zijn al heel stresserende en zenuwslopende maanden geweest in een poging een oplossing te vinden.”

Die oplossing lijkt nu wel in zicht. Dankzij hulp van het Dendermondse stadsbestuur en onderhandelingen met de kerkfabriek van Appels kan de Vereniging voor Familiekunde in de toekomst in de vroegere pastorie van Appels terecht. “Het is een prachtig gebouw, beschermd monument uit 1769”, zegt Goossens. “Maar er zijn wel heel wat herstellingen, renovatie en opfrissingswerken nodig. Daar heeft onze vereniging geen centen voor. Gelukkig zijn we wel lid van het Forum Cultuur en kunnen we via die weg beroep doen op infrastructuursubsidie van de stad om de nodige aanpassingen aan het gebouw te laten uitvoeren.”

Het project zit momenteel in ontwerpfase. “We hopen zo snel mogelijk de contracten te tekenen met stad en kerkfabriek”, zegt Goossens. “Dan zal onze toekomst opnieuw, en ditmaal echt voor lange termijn, verzekerd zijn.”